Bra Bränsle

Projektet Bra Bränsle är ett samverkansprojekt som bygger på att sätta olympiskt strålkastarljus på mat, livsstil och produkter för ett liv i rörelse. Bränsle som möjliggör hälsa och välmående och som samtidigt är producerade med hänsyn till vår planet.

  • Projektet pågår: 2020 -
  • Samarbetsprojekt tillsammans med: Care Berries, Kronägg, Pågen och Urban Deli.

Mat har en central roll för prestation, hälsa och välmående

Inom SOK finns ett nutritionsteam som arbetar på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet för att ge aktiva i stödprogrammet Topp och Talang individuellt anpassade kostråd. Detta är en del i en helhet för att kunna utvecklas till maximal prestation.

Syftet med Bra Bränsle är att vägleda aktiva och hälsomedvetna konsumenter till bra mat samt lyfta och sprida kunskaper om vikten av kostens betydelse till fler. Projektets samarbetspartners kan med varandras specialistkunskaper bidra till bättre produkter med avseende på hållbarhet, kvalitet och ett liv i rörelse.

Märkningen Bra Bränsle kan du finna på utvalda licensprodukter hos våra partners som ingår i detta projekt. För att få märkningen måste produkterna leva upp till följande tre kriterier:

Hälsosamt
  • Näringsrikt och energirikt - utgår från behoven hos den som lever aktivt och tränar hårt.
Praktiskt
  • Tillgodose de praktiska utmaningarna som följer med ett liv i rörelse. Kan alltså vara bars, sportdrycker eller liknande som inte är generellt hälsosamma för gemene man. Här ryms också önskemål om att det ska vara tillgängligt och enkelt.
Hållbart
  • Produkter som tar hänsyn till miljön, klimatet och djurs välfärd.
  • Svenskt, certifierat eller miljömärkt.

Seminarier inom projektet Bra Bränsle kommer att hållas för partners och allmänheten under specifika tillfällen. För kommande datum håll utkik efter händelser på vår webbsida.

Bra Bränsle grundar sig i den olympiska rörelsens mål att “Bidra till en bättre värld genom idrott”.

#brabränsle