Varumärkesrättigheter

Rättigheterna till det olympiska varumärket ägs av Internationella Olympiska Kommittén (IOK). IOK överlåter sedan vissa av rättigheterna till de nationella olympiska kommittéerna (vilket är SOK i Sverige) och de lokala arrangörskommittéerna för enskilda olympiska spel.

För att ett företag eller organisation ska ha rätt att använda en association till det olympiska i sin marknadsföring eller kommunikation krävs att företaget är en partner antingen till IOK, till en nationell olympisk kommitté eller till ett enskilt olympiskt spel.

Olympiska partnerskap

Inom ett land

De nationella olympiska kommittéerna fogar över rätten till det olympiska varumärket på sina respektive marknader. En svensk olympisk partner kan aktivera sitt partnerskap på den svenska marknaden, via association till:

  • SOK:s varumärke och allmänna olympiska begrepp
  • Den svenska OS-truppen

Här kan du läsa mer om SOK:s partnerskap

Globalt

IOK:s TOP-sponsorprogram ger ett begränsat antal varumärken globala rättigheter att marknadsföra sig genom det olympiska. TOP-sponsorerna har rätt att aktivera sina sponsorskap på internationella och lokala marknader, genom att associera sig till:

  • Ringarna och olympiska begrepp
  • Ett eller flera OS, genom att använda enskilda spels varumärken/symboler/begrepp
  • En eller flera nationella OS-trupper, genom att använda den nationella kommitténs eller truppens symboler och varumärke.

Här kan du läsa mer om TOP-sponsorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olympiskt kopplade rättigheter

Med "olympisk koppling" menas allt som skapar en association till det olympiska. IOK och SOK har registrerat en rad olika begrepp och symboler enligt varumärkeslagen. Skyddet omfattar både de olympiska ringarna, SOK:s emblem, OS-facklan, maskotar etc, och begrepp som OS, Olympiad, olympisk, Olympia, Citius Altius Fortius eller hänvisningar till enskilda olympiska spel (Tokyo 2020, PyeongChang 2018, Rio 2016 osv).

Andra exempel på olympiska kopplingar är bilder från OS-arenor/OS-byn/på OS-truppen, bilder på aktiva i OS-kläder eller med medaljer, TV-, radio- och annan reproducering av OS-händelser, hyllningar vid avresa/hemkomst, presskonferenser med OS som huvudtema eller annonsering av OS-uttagningar.

Herrstafettlaget i längdskidor tar guld i Sotji 2014, Lars Nelson, Daniel Richardsson, Johan Olsson och Marcus Hellner. Foto: Jack Mikrut

Den olympiska perioden

IOK har definierat den så kallade "olympiska perioden" som från nio dagar före invigningsdagen till och med tre dagar efter avslutningsdagen. Under den olympiska perioden är allmänhetens och medias fokus på OS så stort att alla som är med i OS-truppen är att betrakta som "olympiskt kopplade". De anses helt enkelt skapa en association till OS, oavsett om sammanhanget i övrigt har med OS att göra eller inte.

Det innebär att ingen i truppen, varken aktiva eller ledare, får förekomma i kommersiella sammanhang (varken online eller offline) under denna period utan överenskommelse med SOK. Det är till exempel inte tillåtet för en aktiv att, under OS-perioden, medverka i en personlig sponsors marknadsföring, om företaget inte är sponsor till SOK eller IOK.

Kommersiellt syfte

Reglerna kring hur det olympiska varumärket får användas gäller alla kommersiella aktörer och aktiviteter som sker i marknadsföringssyfte. Det spelar ingen roll om det är ett stort eller litet företag, eller om marknadsföringen sker i form av en annons eller något annat.

Oberoende redaktionella medier, som till exempel dagstidningar och nyhetssändningar, är naturligtvis fria att använda olympiska uttryck och bilder i sin rapportering enligt pressfriheten.

En personal- eller kundtidning räknas däremot inte som en oberoende redaktionell publikation, och därför finns vissa begränsningar i hur starkt olympiskt vinklat innehållet kan vara för att inte betraktas som ett varumärkesintrång.

Varumärkesintrång

SOK agerar, i enlighet med sitt uppdrag från sina medlemsförbund och från IOK, mot all otillåten användning av olympiska symboler och begrepp. Många gånger är intrånget oavsiktligt, och SOK försöker i första hand att informera den som begått intrånget. Om ett intrång varit omfattande eller inte upphör kan SOK komma att ta ärendet vidare juridiskt.

Avtal

Den som vill bli sponsor till SOK, och teckna avtal för att använda det olympiska varumärket i sin marknadsföring, kan kontakta:

Sveriges Olympiska Kommitté
Sofiatornet, Olympiastadion
114 33 Stockholm
tel 08-402 68 00
info@sok.se

Partners

Huvudsponsorer, logotyper