Anders Södergren och barnen från Odenslundsskolan i Östersund genomförde Jorden runt-loppet på skidor den 1 april 2019. Foto: WCP

World’s Children’s Prize Foundation

Tillsammans har SOK och WCP drivit projektet Jorden Runt för en bättre värld.

Projektet sätter fingret på allas lika värde och på jämlikhet genom att barn från hela världen - utifrån mycket skilda förutsättningar - tillsammans stärker sin kunskap och höjer sina röster för demokrati, fred och mänskliga rättigheter genom gemensamma aktiviteter med idrotten som enande plattform.

Under hösten 2018 till och med hösten 2020 har cirka 200 skolor i Sverige varit involverade i projektet. Skolorna har fått besök av en olympier som har låtit barnen uppleva ett levande och annorlunda perspektiv på FN:s globala mål från idrottens värld. De har berättat om sina egna erfarenheter av exempelvis bristande jämställdhet, jämlikhet och om de vänskapsband och positiva utbyten som de har upplevt inom idrotten. Eleverna har också gått eller sprungit tre kilometer vid upprepade tillfällen för att sedan kunna se hur många varv de har tagit sig runt jorden tillsammans med barn från andra deltagande länder.