Sveriges Olympiahistoriska Förening

SOF bildades som Sveriges Olympiahistorikers Förening 1986 och syftet med föreningen är att samla de som är intresserade av den Olympiska rörelsen och Olympiska spel.

SOF:s logo

SOF skall verka för kontakter, samarbete och utbyte av information och erfarenheter mellan allmänt intresserade olympiavänner och olympier likväl som mellan idrottshistoriker och idrottsstatistiker. 2014 bytte föreningen namn till Sveriges Olympiahistoriska Förening. 

SOF har nära kontakter med lokala idrottshistoriska föreningar/museer, Sveriges Olympiska Akademi samt framförallt Sveriges Olympiska Kommitté som har en representant i styrelsens för SOF.

Medlemsavgiften är 250 kronor och betalas till Plusgiro 54 14 10-7. Ange namn, adress och e-post. Vid eventuella frågor kontakta medlemsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Som medlem får du fyra nummer av den tryckta SOF-Bulletinen varje år och dessutom anordnar SOF minst ett medlemsmöte per år.

Bulletinen för Olympiahistoriska vänner

SOF har gett ut en historisk Bulletin i tryck till sina medlemmar. Nu finns Bulletinen även tillgänglig digitalt.

Bulletinen

Kontaktuppgifter

Föreningens adress:
Sveriges Olympiahistoriska Förening, c/o Per-Anders von Scheele, Skvadronvägen 13, 186 50 Vallentuna

Styrelse efter extra årsmötet 2023:

Per-Anders von Scheele, ordförande
Tel: 070-331 01 08, E-post: pavonscheele@gmail.com

Anders Engström, vice ordförande
E-post: anders.engstrom46@gmail.com

Birger Fält, kassör och medlemsansvarig
Tel: 070-575 74 23, E-post: birger.falt@gmail.com

Göran Löwgren, bibliotekarie
E-post: goranlowgren@icloud.com

Jan Ternhag, it & hemsida
E-post: jan.ternhag@gmail.com

Lennart Bernström, klubbmästare
E-post: lennart.bernstrom@swebox.se

Sten Feldreich, redaktör SOF-Bulletinen
E-post: sten.feldreich@gmail.com

SOK:s representant:
vakant