Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders utbildar personal på SOK, idrottare och ledare i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Civil Rights Defenders arbetar för och med människorättsförsvarare världen över genom påverkansarbete, juridiska processer, säkerhetslösningar för de som lever under hot och med att sprida information om situationen för mänskliga rättigheter.

– För oss är det viktigt att våra idrottare och ledare blir upplysta om vilka förhållanden som finns på platser dit vi reser och tävlar. Genom det här samarbetet med Civil Rights Defenders får vi tillgång till den expertis vi behöver, säger Peter Reinebo.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har som mål att bygga en bättre värld genom idrott, och göra detta genom att utbilda idrottare i de olympiska grundvärderingarna.

– De olympiska grundvärderingarna innefattar respekt och vänskap. I samarbete med Civil Rights Defenders ser vi chansen att få stödja den demokratiska tanken och motverka alla former av diskriminering, säger Peter Reinebo.