Ett av projekten inom samarbetet kring OS i Stockholm 2022 handlade om att använda överblivna fyllnadsmassor vid vägbyggen till att höja Flottsbrobacken. Illustration: SOK

Skanska

Officiell leverantör
Det gemensamma syftet i SOK:s och Skanskas samarbete är att satsa på nya möjligheter till idrott genom att stötta nya smarta anläggningslösningar runt om i landet för olika typer av idrottsanläggningar i lägen som är lätta att nå för många.

Utvecklingsprojekt som Skanska och SOK tillsammans driver visar på svenskt nytänkande när det gäller att hålla ner såväl kostnader som miljöeffekter vid byggande och drift av anläggningar. Tillsammans kan Skanska och SOK driva igenom projekt som i sin tur skapar möjligheter för Svenska idrottsförbund att utvecklas vidare.

Skanskas mål är att vara en ledande samhällsutvecklare, och en förebild inom svenskt näringsliv. Skanska vill vara pådrivande i sin bransch inom områden som mångfald och inkludering, arbetsmiljö, etik och hållbarhetsfrågor.

Samarbetet presenterades i slutet av 2014 men startades redan tidigare med sikte på en ansökan om att få vinter-OS till Stockholm.

www.skanska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.