IOK:s Top partners

Den internationella affärsvärldens stöd är avgörande för de olympiska spelens genomförande. Detsamma gäller för arbetet inom alla organisationer inom den olympiska rörelsen.

Intäkterna från kommersiella partnerskap står för mer än 40% av de olympiska intäkterna. Partners levererar även tekniktjänster och produkter med vital funktion till hela den olympiska familjen.