Hållbarhetsarbete

Sveriges Olympiska Kommitté vill vara och ses som en hållbar organisation. Vi har valt att prioritera de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten.

Tre huvudområden

SOK:s hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och är uppdelat på ansvarstagande inom tre huvudområden; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Riktningen för hållbarhetsarbetet anges i vår hållbarhetspolicy som tas fram av styrelsen och är grundad i våra stadgar Pdf, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster. och verksamhetsinriktningen Öppnas i nytt fönster. som fastställs av årsmötet.

För den svenska olympiska familjen med stöttning utifrån

SOK försöker bygga en bättre värld genom idrott och gör det i samverkan med organisationer som UN Women Sverige, Civil Rights Defenders, Gen Pep, Sverige för UNHCR, World´s Children´s Prize Foundation och Världsnaturfonden.

SOK:s hållbarhetsarbete omfattar förtroendevalda, medarbetare, aktiva och ledare, partners, samarbetsorganisationer och leverantörer.

Prioriterade globala mål

Av FN:s 17 globala mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har SOK valt att lägga extra prioritet på följande mål:

  • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 Jämställdhet
  • Mål 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

Partners

Huvudsponsorer, logotyper