Den olympiska rörelsen

Den olympiska rörelsen samordnas och organiseras av IOK som har den fulla beslutsrätten kring allt som rör det olympiska. Rörelsen täcker fem kontinenter och når sin kulmen vartannat år då världens främsta idrottsmän samlas för att tävla vid de olympiska spelen. Symbolen för den olympiska rörelsen är fem ihopflätade ringar.

Målet för den olympiska rörelsens är att bidra till att bygga en fridfull och bättre värld genom att utbilda ungdomar genom idrott som utövas enligt de olympiska värderingarna.

För att tillhöra den olympiska rörelsen krävs att man arbetar i enlighet med den Olympiska Chartern (det olympiska regelverket) och att organisationen erkänns av IOK.

Vilka består den olympiska rörelsen av?

Den olympiska rörelsen består av tre huvudpelare:

  • IOK (Internationella Olympiska Kommittén)
  • Internationella Specialidrottsförbunden (de internationella ideella organisationer som administrerar en eller fler idrotter på världsnivå och och omfattar liknande organisationer på landsnivå) För att ett internationellt förbund ska bli erkänt av IOK så krävs att deras statuter, arbetsmetoder och aktiviteter håller sig inom regelverket för den Olympiska Chartern. Förbunden har ansvaret att leda och övervaka aktiviteterna inom sina olika grenar. När det gäller de grenar som är med på OS-programmet så innebär det även den praktiska organsationen av tävlingarna under OS. De måste också övervaka utvecklingen av aktiva inom idrotterna och idrottens marknadsföring och utveckling.
  • Nationella Olympiska Kommittéer: deras uppdrag är att utveckla, sprida och värna den olympiska rörelsen i respektive land. Ett NOK är den enda organisation som kan utse den stad som ska ansöka om arrangörskap av de olympiska spelen i sitt respektive land. De har dessutom huvudansvaret att utse vilka som ska representera deras land vid de olympiska spelen.

Utöver dessa tre grupper omfattar den olympiska rörelsen även Organisationskommitteerna för kommande olympiska spel, de nationella idrottsförbunden, klubbar och personer som hör till de internationella förbunden och de nationella olympiska kommitteerna, speciellt de aktiva vars intresse till stor del styr rörelsens agerande samt även domare, tränare och andra idrottsliga ledare eller tekniker. Rörelsen inkluderar även andra organisationer och institutioner som är erkända av IOK.

Läs mer

Internationella Olympiska Kommittén
Nationella Olympiska Kommittéer
De olympiska värderingarna

Externa länkar

IOK - Olympic.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EOK - Eurolympic.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.