Publicerad 12 november 2023

Regeringen står bakom fortsatt arbete att få OS och Paralympics till Sverige 2030

Sveriges regering välkomnar att Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet fortsätter undersöka möjligheterna att få arrangera vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030.

- Ett glädjande besked och ett viktigt besked. Nu kan vi gå vidare med vår kandidatur och som nation är vi bättre förberedda än någonsin tidigare, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

Idrottsminister Jakob Forssmed meddelade under söndagen att regeringen står bakom att idrottsrörelsen fortsätter arbetet med att få vinterspelen till Sverige.

- Vi har haft en bra dialog med politiken, inte minst idrottsministern, där vi har förklarat att vi vill arrangera de mest hållbara spelen hittills, ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Och inte minst ur ett demokratiskt och jämlikt perspektiv, för att ett spel till Sverige får ett långsiktigt positivt arv för hela samhället, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande i Sveriges Paralympiska Kommitté.

- Det är en styrka att den samlade idrottsrörelsen står bakom projektet och att vi har ett koncept som bygger på att använda befintliga arenor på orter som är vana att arrangera tävlingar i världsklass. Det är med ödmjukhet inför de utmaningar vi har i vår samtid som vi ansvarsfullt arbetar vidare med kandidaturen, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet.

Åre, Östersund och Falun har signerat kommungarantier och för Falun och Östersund finns även en arenagaranti på plats.

- Vi har ett brett politiskt stöd i alla dessa kommuner och en väldigt god dialog med Stockholm, Södertälje och Solna, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann och fortsätter:

- Vi har också ett starkt stöd och uppbackning från näringslivet, som ser stora vinster med ett OS och Paralympics i Sverige 2030 kopplat till Sverigebilden. Näringslivet har både muntligt och skriftligt uttryckt sitt stöd till arrangemanget.

Det var i februari som SOK, SPK och RF meddelande att Sverige ser över möjligheten att arrangera vinter-OS och Paralympics. I juni blev förstudien klar och projektet tog steget in i fas två.

- Vårt grundarbete har pågått sedan i februari och nu är vi redo att ta steget in i den sista fasen. Det är glädjande och viktigt att regeringen gör samma bedömning. Jag hade ett mycket bra samtal med idrottsminister Jakob Forssmed i dag, säger Hans von Uthmann.

Internationella Olympiska Kommittén kommer under december månad att berätta vilka intresserade arrangörer av vinterspelen 2030 och 2034 som bjuds in till fas tre, som innebär en målinriktad dialog. Under den målinriktade dialogen ska bland annat arbetet kring de avtal och garantier som behövs slutföras.

Under 2024 väntas IOK besluta om värdskap för vinter-OS och Paralympics 2030 och 2034.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper