SOK:s ordförande Hans von Uthman, generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson och RF:s ordförande Karl-Erik Nilsson under besöket i Falun. Foto: SOK

Publicerad 5 september 2023

SOK på besök i Dalarna och Falun

På måndagen besökte en delegation med representanter från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt Riksidrottsförbundet Dalarna och Falun. Det skedde på inbjudan av landshövding Helena Höij.

SOK, SPK och RF mötte ett samlat Dalarna för att informera sig om vad länet kan erbjuda under ett vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030. Kommunrepresentanter från Falun, Malung-Sälen och Älvdalen, destinationsbolag och anläggningar, Region Dalarna, Visit Dalarna samt RF-SISU Dalarna stod samlade bakom det upplägg som presenterades.

- Under mottot ”Dalarna vill och kan – skapa tidernas mest hållbara OS” fick vi möjlighet att visa upp Dalarnas vision för OS och Paralympics i Sverige. Vi har nationalarenor i världsklass, en gedigen historik och vana att arrangera internationella evenemang och att välkomna och förflytta besökare i Dalarna, säger Chatarina Eriksson, vd för Visit Dalarna.

Hållbart sportsligt upplägg

Efter landshövdingens presentation av Dalarnas tänkta upplägg presenterade SOK och SPK hur deras pågående arbete fortlöper. Ett tänkt sportsligt upplägg fokuserar på hållbarhet, såväl miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Man betonade också vikten av ett brett samarbete med politiken på såväl riksplanet, regionalt och kommunalt samt med näringsliv, idrott, arena- och anläggningsägare samt civilsamhälle. Det hela avslutades med samtal och diskussion under en gemensam middag på residenset i Falun.

Dalarnas landshövdning Helena Höij presenterar vad Dalarna kan erbjuda ett potentiellt OS och Paralympics. Foto: SOK.

Evenemang i världsklass

- Falun och Dalarna har gång på gång visat att staden och regionen kan arrangera idrottsevenemang i världsklass. Det var oerhört givande att träffas tillsammans med den breda representation som Dalarna ställde upp med. Vi fick mycket värdefull input som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Hans von Uthmann, ordförande för Sveriges Olympiska Kommitté.

- Det var en givande eftermiddag där vi fick möjlighet att ta del av varandras visioner, planer och tankar kring ett svenskt OS-värdskap 2030. Det som Dalarna kan erbjuda rimmar väldigt väl med det upplägg som SOK vill kunna presentera för IOK (Internationella Olympiska Kommittén), summerar landshövding Helena Höij.

Nu fortsätter SOK:s arbete med att förbereda ansökan för att, under november månad, kunna presentera ett så färdigt koncept som möjligt för OS och Paralympics i Sverige 2030.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper