Publicerad 23 april 2021

Avancerad dataanalys utvecklar svensk golf

Högskolan i Skövde och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) inleder ett omfattande samarbete inom teknikforskning. Avancerad dataanalys med artificiell intelligens (AI) samt Virtual Engineering ska lyfta svensk golf inför spelen i Paris 2024 och Los Angeles 2028.

– Vi är mycket positiva till denna satsning med potential att ge oss ett kunskapslyft. Att tvärvetenskapligt – med forskare inom IT, teknologi och idrottsvetenskap – förbättra individuell analys och uppföljning av spelare kommer att hjälpa oss att ligga i framkant inom internationell golf. Vi analyserar vartenda golfslag och minut som spelarna lägger på sin satsning. Genom stöd från SOK, tillsammans med experter inom statistik och analys kan vi skapa nya intressanta vinklar som kan få stor betydelse för prestationen både på kort och lång sikt, säger golflandslagets förbundskapten Katarina Vangdal.

I projektet ingår att samla in och analysera de 2 miljoner golfslag som registrerats via SWGT Online. Databasen är, vid sidan av PGA-tourens samling, den mest omfattande i världen för junior och elit. Forskarna vid Högskolan i Skövde ska, i kombination med utvalda träningsdagböcker, hitta mönster som kan förbättra spelet och skapa formtoppar. Det nya samarbetet inkluderar två huvudsakliga områden: Virtual Engineering samt avancerad dataanalys med artificiell intelligens (AI).

– Vi kommer att genomföra analyser med hjälp av AI i syfte att identifiera komplexa mönster i golfspelarnas träning. Målsättningen är att förbättra deras prestation ute på banan. Ett av de områden som vi är specialiserade inom är avancerad dataanalys för beslutsfattande. Att få unik tillgång till data från en olympisk prestationsidrott känns mycket spännande. Jag är övertygad om att våra metoder lämpar sig för prestationsutveckling i fler idrotter, säger Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Biomekaniska analyser

Professor Lars Hanson på institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde ser också stora möjligheter till utveckling vad gäller Virtual Engineering:

– Samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Golfförbundet är jättespännande. Våra virtuella modeller adderar till de biomekaniska analyser som förbundet redan genomför i dag med syfte att ytterligare öka spelarnas prestation. Den teknik och det kunnande som vi till vardags använder framgångsrikt inom industrin kan nu även användas för att nå viktiga ”marginal gains” inom ett för oss nytt applikationsområde - prestationsidrott. Vår teknologi kan med fördel även appliceras vid analys och utveckling inom andra idrotter med komplex biomekanik, exempelvis friidrott, säger Hanson.

Golfen är först ut med att få ta del av kompetensen.

– I ett första steg kommer starka forskargrupper från avancerad dataanalys och virtuell simulering att analysera golf. Samarbetet ger unika möjligheter att med avancerade metoder, såsom maskininlärning och AI, analysera mer komplicerade datamängder, upptäcka nya mönster och orsakssamband för att få en djupare förståelse. Arbetsmodellen kommer senare även att kunna användas för andra idrotter, säger professor H-C Holmberg, SOK:s forsknings- och utvecklingschef.

Stärker konkurrenskraft

Lars Niklasson.

Lars Niklasson.

Lars Niklasson, rektor vid Högskolan i Skövde, är stolt över det nya samarbetsavtalet med Sveriges Olympiska Kommitté och att få vara med att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft.

– Sverige är framstående inom teknisk forskning och vi har flera starka forskningsgrupper på Högskolan i Skövde. Samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och de olympiska idrotterna är ett bra exempel på hur vi kan bidra till det omgivande samhället, säger Lars Niklasson.

– Prestationsanalys är en viktig del i SOK:s nya satsning på forskning och utveckling. Högskolan i Skövde har internationellt framgångsrik forskning. Vi bedömer att ett flertal idrotter kommer att ha nytta av samarbetet och högskolans kunskap inom ”Sport Analytics” inför kommande OS, säger verksamhetschef Peter Reinebo på Sveriges Olympiska Kommitté.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper