Immunologen Petter Brodin är en av flera framstående forskare och läkare som knyts till SOK i ett projekt för idrottares hälsa. Foto: Andreas Lundberg.

Publicerad 2 februari 2021

Fokus på forskning för aktivas hälsa

SOK tar hjälp av svenska forskare för att sätta aktivas hälsa i fokus. Immunologen Petter Brodin ska bidra med specialistkunskap vad gäller återhämtning efter covid-19.
- Det viktigaste är att inse hur påverkad kroppen har blivit av covid-19, säger Petter Brodin.

Brodin är en av flera framstående svenska forskare och läkare som knyts till Sveriges Olympiska Kommitté för att förbättra idrottarnas hälsa:

- SOK gör en kraftig förstärkning av insatser för aktivas hälsa. Både aktuell pandemi och de utmanande förutsättningarna i Tokyo och Peking är bakgrunden, men också det faktum att hälsa, trygghet och kunskap är grunden för att våra idrottare långsiktigt ska kunna prestera bra, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Bland de ämnen som finns i fokus det kommande året märks:

  • Covid-åtgärder inför och under sommar-OS i Tokyo 2021 och vinter-OS i Peking 2022.
  • Luftrörsprojekt inför Peking 2022.
  • Immunförsvaret hos toppaktiva, exempelvis studier i samband med högintensiv träning.
  • Särskild uppföljning inklusive studier av hjärta och lungor på vissa idrotters aktiva.

Återhämtning efter covid-19

Petter Brodin hoppas att samarbetet med SOK inte bara ska ge friskare idrottare utan också bidra till viktiga pusselbitar i forskningen om immunförsvaret.

- Immunförsvaret deltar i nästan allt, men varför det varierar så mycket mellan individer vet vi inte så mycket om. Vissa läker snabbare än andra.

Brodin kommer också att stötta SOK:s medicinska team med de idrottare som återhämtar sig efter att ha varit sjuka i covid-19.

- Om man haft en mild infektion kan man träna som vanligt rätt snabbt. Men det finns en grupp som får långtidssymtom som vi vill kartlägga, då kan vi se vilka organsystem som är påverkade, säger Petter Brodin.

Mats Jensen-Urstad. Foto: KI

Även Brodins kollega vid Karolinska Institutet (KI), Mats Jensen-Urstad, kommer att bistå SOK med sin expertis.

- Vi kommer att ha en hjärtmottagning på kardiologen som blir en specialmottagning för idrottare, förklarar Jensen-Urstad, professor i kardiologi.

Utökad hälsouppföljning

Han kommer även bistå med att ta fram en utökad hälsouppföljning av alla aktiva i Topp och Talang samt OS-trupperna, som ska skräddarsys per idrott.

Lykke Tamm. Foto: SOK

- Hälsokontroller av aktiva kommer att utvecklas, dels bli mer skräddarsydda beroende på idrott men också med tätare uppföljning. Hela OS-truppen till Tokyo kommer att hälsokontrolleras under våren. För de som har drabbats av covid-19 har vi en specialuppföljning, säger Lykke Tamm, ansvarig läkare hos SOK för hälsouppföljning av aktiva i Topp och Talang.

Specialister ger stöd

De medicinska specialister som ger kompetensstöd till SOK:s operativa medicinska team ingår, utöver Brodin och Jensen Urstad, även gynekologiprofessor Angelica Hirschberg samt astmaexperten och överläkaren Nikolai Stenfors. I projektet ingår även utveckling av nytt system för skade- och sjukdomsregistrering:

Martin Hägglund. Foto: Linköpings Universitet.

- Det är långsiktigt viktigt för att säkerställa aktivas hälsa. Det är grunden för analys av riskfaktorer hos idrottare och omgivning, samt ger möjlighet till träffsäkra förebyggande åtgärder och minskning av negativa följdeffekter, säger Martin Hägglund, professor i Linköping, som fått uppdraget att utveckla systemet och så småningom också dra lärdomar av det.

FAKTA/ FoU-satsning 2021-2024

SOK:s nya forskningsatsning ska ge större fokus på prestationsutveckling baserat på fakta och kunskaper med vetenskaplig grund. Syftet är ett långsiktigt stärkt stöd till aktiva och tränare i Topp och Talang med sikte på världstopp och fler OS-medaljer.

Aktuella temaområden:

  • Aktivas hälsa (hälso- och skade/sjukdomsuppföljning, immunförsvaret, energitillgänglighet, hjärta och lunga)
  • Prestationsteknologi (materialutveckling, prestationsanalys, etc)
  • Kvinnors träning (könsskillnader, specifik periodisering, tvärvetenskaplig uppföljning, ”goda exempel”)
  • ”Snabbare, högre, starkare” (muskel och teknik, träning vs arbetskrav)
  • Uthållighet (orka träna det som krävs, höghöjd, värme, träning vs arbetskrav)
  • Återhämtning (sömn, nutrition, specifika metoder, ”livspusslet”)
FoU

Partners

Huvudsponsorer, logotyper