Längdskidåkaren Anders Södergren och boxaren Anna Laurell Nash är två av olympierna som ska inspirera barn att nå 100 varv runt jorden. Här tillsammans med barn från Snättringeskolan i Stockholm. Foto: WCP

Publicerad 11 december 2018

100 varv runt Jorden för en bättre värld

Den 11 december går startskottet för Jorden Runt-loppet för en bättre värld, som engagerar en miljon barn i tio länder. Minst 30 000 svenska barn deltar, tillsammans med unga i några av världens fattigaste och farligaste länder.

Bakom satsningen står barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté. I satsningen möter ett 20-tal svenska olympier skolbarn runt om i Sverige och inspirerar till engagemang för de globala målen, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter.

Boxaren Anna Laurell Nash och skidåkaren Anders Södergren är ambassadörer för satsningen. De och andra svenska olympier ska inspirera skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tillsammans ska de bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att minska extrem fattigdom och orättvisor, lösa klimatkrisen samt stärka fred och rättvisa.

– Det kommer att krävas kunskap, hårt arbete och stark vilja från oss alla. Som idrottare är jag van vid att sätta höga mål och ha en plan för att nå dit. I boxningsringen handlade det om att ta medalj, nu gäller det världens överlevnad, säger Anna Laurell Nash.

– Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser problemen, men för barn är det självklart att göra något åt dem också, säger Anders Södergren.

Målgång 1 april

Från och med i dag ligger barnen i hårdträning. Med hjälp av svenska olympier lär de sig om de globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Den 1 april är det målgång för Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2019. Då ställer barn i Sverige och hela världen sina krav på förändring och bildar mänskliga kedjor - som sedan förlängs genom att de går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

Fokus på flickors rättigheter

Flickors lika rättigheter och det femte globala målet, för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp. Det tionde målet, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

Fakta om Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Barn i tio länder deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn i några av länder som av FN pekas ut som världens fattigaste och farligaste för barn, i synnerhet för flickor. Länderna som ingår i projektet är, utöver Sverige, Benin, Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver dessa kommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder att spontant delta då de också får läromedel där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

Olympier som deltar

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning som utser årets barnrättshjälte och mottagaren av ”barnens nobelpris”. Bland dem som ställt sig bakom WCP som beskyddare finns Malala Youzafsai, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminister och barnminister.

Varför gör SOK det här?

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté, med stöd av Svenska Postkodlotteriet. Projektet är en del i SOK:s arbete med i att förbättra världen genom idrott. Baserat på den olympiska rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

Partners

Huvudsponsorer, logotyper