Möt maskoten Yodli

Maskoten för YOG i Lausanne heter Yodli. Det är ett fantasidjur som är en hybrid av djur som bor i de schweiziska bergen; en S:t Bernhardshund, en ko och en get.

Yodli bär också färger från den schweiziska naturen; blått för sjöarna och himlen, grått från bergstopparna och några stänk av gult för att påminna om racletteosten.

Namnet Yodli är givetvis inspirerat av den traditionella joddlingssången.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper