Första kullen av Olympisk offensiv kvinnliga tränare: Bakre raden: Emelie Fabbeke, badminton, Johanna Larsson, tennis, Sofia Paldanius, kanot, Ulrika Sandmark, SOK:s projektledare, Claire Vilshed, simning och Therese Lundqvist, skyttesport. Främre raden: Amanda Högström, badminton, Elin Kättström, bågskytte, Cecilia Jonsson, segling, Josefine Nordlöw, kanot, Johanna Vikström, friidrott, Maria Christoforaki, bordtennis, Maria Öman, simning, Johanna Karlsson, badminton, Malin Sundström, friidrott och Johanna Gullroos, bågskytte. Foto: SOK.

Publicerad 14 december 2023

Första omgången kvinnliga tränare examineras

Den första gruppen med tränare i SOK:s projekt Olympisk Offensiv kvinnliga tränare har utexaminerats efter ett två år långt tränarutvecklingsprogram.

22 kvinnliga tränare inom 15 olympiska sommaridrotter har genomgått ett tvåårigt program med målet att de ska vara redo att träna toppskiktet inom sin idrott. Projektet är ett samarbete med förbunden som nominerat deltagarna. Målet har varit och är att tränarna ska ta en plats inom förbundets landslagsverksamhet.

SOK samlade alla inblandade tränare, mentorer och förbundsansvariga i Stockholm för en gedigen utvärdering och avslutning men var samtidigt noga med att poängtera att det här inte innebär ett avslut utan snarare slutet på en början.

– Det här är bara början på ett långsiktigt arbete. Vi har gjort många bra saker för att stärka den här gruppen av individer. Och vi på SOK har vi lärt oss mycket om vad som behövs för att tränarrollen ska bli starkare och mer hållbar. Samtidigt ser vi också hur komplex frågan är och hur stort trycket är på förbund och klubbar som måste ha viljan och göra en insats för att vi ska få en mer jämställd tränarkår i Sverige, säger Ulrika Sandmark som är en av projektledarna för Olympisk Offensiv kvinnliga tränare.

Amanda Högström, förbundskapten badminton, Malin Sundström tränare friidrott, Sofia Paldanius och Josefin Nordlöw, tränare kanot. Foto: privat.

Men redan under de två år som projektet pågått syns goda exempel ute i idrotten. Emelie Fabbeke arbetar som förbundskapten för ungdom och para inom badminton där man har byggt upp en ny struktur som består av ett tränarteam med tolv tränare som bland annat delar på resorna vid olika landslagsuppdrag.

– Jag hade inte tackat ja till posten ifall inte förbundet gjort den här organisationsförändringen. Nu blir jobbet mycket mer hållbart för mig som förbundskapten och tränarna i teamet växer otroligt mycket när de får en viktigare roll, säger Emelie Fabbeke.

Elin Kättström, förbundskapten juniorer bågskytte, Maria Öman, tränare simning, Therese Larsson, tränare golf, Janie Ahlström, tränare gymnastik. Foto: privat.

Fyra pelare för en jämställd tränarkår

Projektet vilar på fyra pelare; utbildning av den egna tränarrollen, matchning i förbundets verksamhet, mentorskap för personlig utveckling och ambassadörskap för att synliggöra kvinnliga tränare. Allt har hållits samman med hjälp av en individuell utvecklingsplan för varje deltagare.

Gruppen har ingått i SOK:s tränarsatsning på Paris-Milano som haft flera korta utbildningstillfällen under perioden samt två hela utbildningsveckor i oktober 2023 och 2024 med fokus på träningskunskap och ledarskap. Gruppen har också haft egna utbildningsträffar och ingått i RF:s nätverk för kvinnliga tränare. Utifrån individuella behov har också flera av deltagarna genomgått utbildningar inom den egna idrotten eller andra generella tränarutbildningar. Tillsammans med förbunden har deltagarna matchats för att få erfarenhet av mästerskap och internationella träningsmiljöer. Mentorer från den egna idrotten eller med stor tränarerfarenhet från andra idrotter har stöttat dem på resan.

– Projektet har varit fantastiskt. Våra deltagare var bra innan, men nu är de ännu bättre, säger Cenneth Åhlund, generalsekreterare på Svenska bågskytteförbundet.

Cecilia Jonsson, tränare segling (till vänster). Maria Christoforakis, tränare bordtennis (till vänster). Foto: privat.

Fördubbling målet

Under sommar-OS i Tokyo var 18 procent av de olympiska tränarna i den svenska truppen kvinnor och i vinter-OS i Peking var motsvarande siffra elva procent.

– Det är beklämmande låga siffror och då står sig Sverige ändå väl en i internationell jämförelse, vilket understryker vilken lång väg vi och världen har kvar att gå, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson. Men med den här satsningen i ryggen och en ny satsning på kvinnliga vintertränare har vi som ambition att fördubbla antalet kvinnliga tränare på OS 2028 och 2030 men jag hoppas att vi redan till Milano Cortina 2026 ser positiva tecken.

Ett annat av SOK:s långsiktiga mål är att Sverige ska ha kapacitet att ta 20 medaljer vid OS.

– För att nå dit behöver vi fler skickliga tränare på högsta nivå. Där är kvinnor en fantastisk outnyttjad potential och vi måste börja fiska i hela sjön efter tränare, inte bara i halva. Sen, att få en bra träff i samarbetet mellan aktiv och tränare är centralt för att nå världstoppen och ju mer spridning vi får bland tränare när det gäller kön och bakgrund, desto bättre kommer vi kunna hjälpa våra idrottare och möta deras behov, säger Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på SOK.

Johanna Gullroos, sportchef bågskytte och Johanna Larsson, tränare och förbundskapten damer tennis. Foto: privat.

Fortsättning i vintertappning

Att satsa på kvinnliga tränare är ett led i SOK:s långsiktiga satsning Olympisk Offensiv som ska ge fler aktiva och tränare inom Topp och Talang och som i sin tur ska leda till fler svenska OS-medaljer i framtiden. En andra kull av kvinnliga tränare drog i gång i samband med Tränarveckan 2023 på Limnos i oktober med fokus på tränare från vinteridrotterna.

Här är tränarna som gått Olympisk offensiv kvinnliga tränare

Amanda Högström, badminton
Emelie Fabbeke, badminton
Johanna Karlsson, badminton
Maria Christoforaki, bordtennis
Lina Skoghagen, boxning
Elin Kättström, bågskytte
Johanna Gullroos, bågskytte
Malin Sundström, friidrott
Lotta Borgius, friidrott
Johanna Vikström, friidrott
Therese Larsson, golf
Janie Ahlström, gymnastik
Sofia Paldanius, kanot
Josefine Nordlöw, kanot
Emma Hawke, klättring
Malin Källström, rodd
Cecilia Jonsson, segling
Maria Öman, simning
Claire Vilshed, simning
Therese Lundqvist, skyttesport
Johanna Larsson, tennis
Annie Andersson, triathlon

Partners

Huvudsponsorer, logotyper