Daniel Svensson, docent i Idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Foto: SOK.

Publicerad 6 oktober 2023

Studie om hur tränare kan utnyttja vetenskapen bättre

I samarbete mellan SOK och Malmö Universitet inleds en studie av Sveriges bästa tränare och deras syn på förhållandet mellan forskning och personlig erfarenhet. Resultatet hoppas kunna öppna dörrarna mellan träningsarenorna och den vetenskapliga akademin.

Daniel Svensson docent i Idrottsvetenskap på Malmö Universitet och ingår i SOK:s satsning på morgondagens idrottsforskare. I dagarna har han sjösatt studien Morgondagens elittränare – konstnär eller robot? som blir hans första uppdrag i samarbetet med SOK.

-Det har alltid funnits en spänning om vad som väger tyngst, den personliga erfarenheten eller den vetenskapliga forskningen. När man lyckats bryta ny mark inom idrott har ofta tränaren spelat en stor roll som förmedlare mellan dessa två. Jag vill försöka hitta nycklarna till när det händer, säger Daniel Svensson.

Daniel berättar att han tror att det bland annat kan handla om att hitta strukturer för hur forskning och erfarenhet kan mötas och för att göra det vill han undersöka hur SOK:s tränare arbetar konkret med sina aktiva och hur vetenskap och teknologi påverkar deras dagliga arbete.

Klar sommaren 2024

Studien som sätter tränaren i fokus presenterades under inledningsdagen av SOK:s tränarsvecka på grekiska ön Limnos i början av oktober där SOK samlat ett 70-tal av Sveriges elittränare i de olympiska idrotterna för tränarskapsutveckling. Daniel Svensson kommer totalt genomföra ett 20-tal intervjuer med tränare av olika åldrar och kön, som kommit olika långt i sin tränarkarriär och från flera idrotter. Intervjuerna kompletteras även med en enkät till samtliga tränare i SOK:s tränarprogram under våren och resultatet ska mynna ut i en vetenskaplig publikation under sommaren 2024.

- Jag är väldigt glad för det här uppdraget där forskningen används på ett konkret sätt. Man tänker ofta på forskning som något som är till glädje för nästa generations utövare men förhoppningsvis kommer resultatet av den här studien att hjälpa de tränare som är med här, säger Daniel Svensson.

Studien bedrivs i kontinuerlig dialog med SOK och Johan Flodin som är sport- och utvecklingschef på SOK är övertygad om att det är avgörande för svensk elitidrott att fortsatt ligga i framkant på området. Särskilt med tanke på den allt snabbare utvecklingen av ny teknologi och forskning kopplat till elitidrott och prestationsutveckling.

- Om vi kan hitta bättre verktyg för våra tränare att lättare plocka kärnan från nya forskarrön och utveckla sitt eget tränarskap i vardagen så kommer vi kunna stärka svensk elitidrott, säger Johan Flodin.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper