OS har kraften att förändra bilden av Sverige. Här syns Charlotte Kalla under OS-avslutningen av spelen i Sydkorea 2018. Foto: TT

Publicerad 4 oktober 2023

Ett OS har kraften att stärka Sverige i världen

Ett OS har kraften att stärka Sverige i världen. I Svenska Institutets rapport ”Idrott kan skapa attraktionskraft för Sverige” är en av slutsatserna att det krävs ett evenemang av OS storlek och karaktär för att skapa global synlighet och brett bidra till ökad attraktionskraft för Sverige.
- Med ett OS och Paralympics i Sverige vill vi i den svenska idrottsrörelsen, tillsammans med hela Sverige, medborgare, politik, civilsamhället och näringslivet, sätta vårt land på världskartan. Den här rapporten visar att det är möjligt, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

“Idrott kan spela en viktig roll för Sverigebilden i världen. Idrott når ut brett, engagerar många och knyter samman miljarder människor. Det finns dessutom en outnyttjad kraft och potential i idrotten.” Orden är hämtade ur Svenska Institutets nya rapport som är en inspirerande läsning. Just nu undersöker den svenska idrottsrörelsen (SOK, SPK och RF) om Sverige har möjlighet att arrangera OS och Paralympics 2030.

- Svenska Institutets rapport pekar på de olika möjligheter som kommer med stora idrottsevenemang i ett land. Bland annat lyfts möjligheten till gemensamma sammanhang med andra länder, byggandet av relationer och en chans att nå relevanta målgrupper, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann, som även leder styrgruppen för vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030.

Krävs evenemang av OS storlek

Studien pekar också på att det kan krävas ett evenemang av just OS storlek och karaktär för att skapa global medial synlighet och på bred front bidra till ökad kännedom och attraktionskraft för Sverige. Evenemang med global räckvidd, som ett olympiskt spel, krävs för att verkligen ge avtryck för ett land som Sverige. Till exempel fick vinter-OS 2022 ungefär 60 gånger större medieexponering sett till antalet publicerade nyhetsartiklar än handbolls-VM.

- I arbetet som vi gör runt OS och Paralympics 2030 märker vi att detta evenemang genererar ett unikt intresse och det handlar ju faktiskt om att arrangera sju världsmästerskap samtidigt, så ur det perspektivet är det lätt att förstå den stora, globala uppmärksamhet som uppstår, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

Spelen skulle också ge Sverige en global scen att agera på. En scen där Sverige får en chans att både driva och bidra till världens gröna omställning, ge uttryck för starka svenska värderingar som demokrati, jämställdhet och inkludering.

- Vi tror att vi skulle kunna göra spel som vi svenskar skulle kunna vara stolta över. Vi ska bjuda på en modern, engagerande resa och idrottsfest som inspirerar och flyttar gränser. Spelen 2030 ska vara de grönaste spelen någonsin, öka barn, unga och äldres tillgänglighet till idrott och rörelse samt ge en ökad satsning på elitidrott. Sverige ska också använda den internationella scenen till att ge uttryck för svenska värderingar och användas som motor för hållbar utveckling, teknologiska innovationer och spridandet av bilden av svensk idrott, kultur och natur, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

Effekter för näringsliv och turism

SI konstaterar också att idrottens lyskraft är en tillgång när den internationella konkurrensen om uppmärksamhet hårdnar. I idrottssammanhang får länder synlighet, samtidigt som idrotten skapar kontakter. Rapporten visar att länder som arbetar strategiskt med idrott som en del av sina internationella relationer kan se effekter inom bland annat näringsliv och turism, exempelvis i samband med större evenemang. Idrotten kan även vara en arena för kommunikation om värdegrundsfrågor, som den svenska idrottsrörelsens tydliga markering mot Rysslands krig i Ukraina.

Studien visar också att det finns ett positivt samband mellan uppfattningen om Sverige som idrottsnation och kännedom och föreställningen om vårt land. Det finns en stor potential att synliggöra landet Sverige ytterligare genom idrott. Om ett land under en längre tid har framstående stjärnor inom sporter med global räckvidd och exponering kan det förstärka landets synlighet och på sikt även ha potential att bidra till dess attraktivitet. Idrottsliga framgångar över tid har stor betydelse för uppfattningen om ett land och skulle ge Sverige fler möjligheter till minnen och lägereldar.

- Studien ger oss ytterligare argument i det arbete vi bedriver varje dag. Men den visar också att det finns en ännu större potential för idrotten att bidra till en positiv Sverigebild. Idrotten kan bidra till Sveriges världsscen, avslutar Hans von Uthmann.

Läs hela rapporten här

Partners

Huvudsponsorer, logotyper