Lisa Nordén, Hedvig Lindahl, Frida Svensson, Jonna Adlerteg och Oscar Wester visar med stolthet upp sin förrätt på Vego i världsklass utbildningsdag på Bosön i december 2022. Foto: SOK.

Publicerad 7 juni 2023

SOK:s hållbarhetsarbete 2022

2022 påbörjade SOK en stor hållbarhetsresa tillsammans med FN. Till 2030 ska Sveriges Olympiska Kommitté halvera organisationens klimatavtryck. Här kan du läsa om vad som hände under 2022 på hållbarhetsområdet.

Åtgärder som genomfördes under 2022

SOK anslöt sig till FN:s klimatinitiativ Sports for Climate Action

Över 250 organisationer inom idrottsrörelsen världen över har anslutit sig till FN:s klimatinitiativ som syftar till att ge idrottsaktörer stöttning och vägledning att bekämpa klimatförändringar och nå Parisavtalets klimatmål att förhindra en global uppvärmning på över 1,5 grader Celsius. Som deltagare förbinder sig SOK att systematiskt arbeta för att främja bättre miljöansvar, att minska sin totala klimatpåverkan, att utbilda inom klimatåtgärder, att främja hållbar och ansvarsfull konsumtion och att uppmuntra andra till klimatåtgärder. Ett första steg i arbetet har varit att mäta organisationens klimatutsläpp för 2021 som basår för fortsatt arbete.

SOK medverkar i FN-satsning på hållbarhet

Idrott och hållbarhet i samband med OS i Peking

Idrott och hållbarhet var temat för Sweden Arena, Sveriges olympiska nationshus som sammanför idrottsvärlden med näringsliv och aktuella samhällsfrågor. På grund av pandemin genomfördes 2022-års evenemang från hemmaplan med digitala webinarium som var öppna för allmänheten. Innehållet var SOK:s pågående partner- och samarbetsprojekt på temat hållbarhet och idrott och belyste exempelvis hur företags engagemang kan öka välbefinnandet för människor på flykt i panelsamtal med UNHCR.

Världsnaturfonden WWF, Riksidrottsförbundet, GenPep och SOK:s kostexperter gav flera olika perspektiv för att belysa vikten av mer hållbar och hälsosam matservering i idrottsmiljön. Forskare från KTH  och Mistra Sports and Outdoors deltog i en diskussion om hur idrottsrörelsen kan bli klimatpositiv utifrån flera infallsvinklar som arenabyggen, tävlingar och materialval. UN Women talade om kraft i utsatta områden. I samband med Sweden Arena lyftes även jämställdhetsarbetet i Projekt Q och satsningen på framtidens Damkronor.

Idrott och hållbarhet på Sweden Arena

Boken Vego i världsklass från Norstedts förlag.

Vego i världklass i mål efter fem år

Med finansiering från Postkodlotteriet har SOK tillsammans med Världsnaturfonden WWF drivit projektet Vego i världsklass under fem år som nu gick i mål 2022. Med olympiska idrottare som förebilder, med sina extrema krav på sin kost, vill SOK och WWF tillsammans visa att det är möjligt att ställa om till mer hållbar mat och samtidigt kunna prestera i världsklass.

Under avslutningsåret presenterades en undersökning som visade att två av tre svenska olympier äter mer vegetariskt i dag än när projektet inleddes 2018. Några av avslutningsårets andra aktiviteter var en matlagningskurs för olympier på Bosön, en workshop för att sprida inspiration och lärdomar från projektet till kollegor från idrottsrörelsen, en digital paneldiskussion under Sweden Arena samt en checklista för att uppmuntra till bättre mat på idrottsanläggningar.

Hållbarhetsworkshop med Vego i världsklass

Checklista för bättre idrottskiosk

Välsmakande avslut på Vego i världsklass

Civil Rights Defenders informerade OS-truppen om Kina

Samtliga medlemmar i truppen till vinter-OS 2022, SOK:s personal, aktiva och coacher genomgick en obligatorisk utbildning kopplat till mänskliga rättigheter tillsammans med Civil Rights Defenders angående att spelen arrangerades i Kina.

Olympisk Offensiv för att stärka svensk damhockey

SOK har i samarbete med Svenska Ishockeyförbundet och den svenska damhockeyligan, SDHL startat en treårig satsning inom ramen för Olympisk Offensiv som syftar till att stärka svensk damhockey med sikte på OS-medaljer 2026 och 2030. Svenska Ishockeyförbundet ansvarar för sommarläger och träningsläger och SOK bidrar med specialkompetens i fysträningen som är skräddarsydd och individanpassad.


SOK satsar på damhockey mot 2026 och 2030

Hockeytrupp till Olympisk Offensiv uttagen

Inspirationsaktiviteter för att sprida värderingar och väcka rörelseglädje

Olympiafestivalen, Olympiadagarna och Olympialoppet är aktiviteter för att sprida de olympiska värderingarna om respekt, vänskap och strävan mot excellens, samt att få barn och unga i rörelse.

Olympiafestivalen

Olympiadagarna

Olympialoppet

Olympialoppet 2022. Foto: SOK

Rapport larmar om aktivas socio-ekonomiska situation

Under hösten 2022 publicerade SOK en rapport som visar nästan hälften av de som funnits med i SOK:s stödprogram Topp och Talang hade levt under existensminimum om det inte fått stipendium från SOK. I snitt 16 procent lever under existensminimum även efter att de fått stipendiet. Rapporten pekar också ut de viktigaste identifierade åtgärderna för att säkerställa och förbättra idrottares möjligheter att genomföra långsiktiga internationella toppidrottssatsningar.

Svenska olympier lever under existensminimum

Enkät, personalvård och utbildningar

SOK genomförde en utförlig personalenkät för att stärka SOK som en hållbar och utvecklande arbetsplats.
Personalen har erbjudits gemensamma träningspass tillsammans med olympier eller med personliga tränare för en bättre hälsa. Personalen har dessutom möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid.

SOKs projektledare har utbildats i verktyget Hållbara evenemang och implementerar nya arbetssätt i projekten.

Planerade insatser under 2023

  • Genomföra klimatberäkning för 2022.
  • En plan för hållbarhetsarbetet i enlighet med målsättningen att halvera klimatavtrycket till 2030 ska tas fram. En plan som i princip delas in på årsbasis med mätning, uppföljning, redigering och implementering.
  • Genomföra workshops på avdelningsnivå med fokus på hur arbetet kan anpassas/förändras för att sänka klimatavtrycket.
  • Genomföra inspirationsaktiviteter som Olympiadagen och Olympialoppet för barn och ungdomar i utökad omfattning.
  • Erbjuda ett idrottspsykologiskt utvecklingsprogram till aktiva och tränare för att stärka prestation och välbefinnande i deras vardag.
  • Söka stöd för kunna bedriva projektet Olympisk Offensiv kvinnliga tränare i större skala.
  • Fortsättning av projektet Olympisk Offensiv damhockey med ökad insats på individuell uppföljning.
  • Informationsarbete riktat mot idrottens beslutsfattare och intressenter om elitaktivas socioekonomiska utmaningar.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper