Löpning på schemat vid ett av SOK:s träningsläger på Apollos Playitas på Fuerteventura. Foto: Henrik Kindgren.

Publicerad 25 april 2023

Hållbart pussel viktigt i livet som toppidrottare

SOK erbjuder nu aktiva i Topp och Talang ett utvecklingsprogram som ska hjälpa dem att prioritera och fokusera i livet som toppidrottare på långsiktigt balanserat och ett hållbart sätt. Programmet som kallas ACTION genomförs i samarbete med Högskolan i Halmstad.

ACTION är ett idrottspsykologiskt utvecklingsprogram som ska hjälpa idrottare att stärka både sin prestation och sitt välbefinnande som toppidrottare. Deltagarna får stöd i att hitta verktyg för att hantera sin vardag på ett flexibelt och effektivt sätt samt för att agera ändamålsenligt och målinriktat i träning och tävling. Metoderna har utvecklats från både forskning och tidigare arbete med toppidrottare. ACTION baseras på beteendeterapiformen ACT (acceptance and commitment therapy).

– Vi vill ge våra idrottare inom Topp och Talang flera möjligheter till stöd och utveckling  i deras utmanande liv som högpresterande toppidrottare. Ett hållbart livspussel, verktyg för att hantera vardagen samt långsiktighet är viktiga ingredienser för att må bra och samtidigt varje dag arbeta hårt med prestationsutveckling. Meningen är att ACTION ska ge aktiva insikt, verktyg och motivation att hantera dessa frågor. Via följeforskning inom programmet räknar vi också med att lära oss mera inför framtida stödinsatser, säger Peter Reinebo, sportdirektör på SOK.

SOK är ansvariga för utvecklingsprogrammet som riktar sig till aktiva inom Topp och Talang. I dess första upplaga deltar 13 idrottare. ACTION leds av Andreas Ivarsson, professor i psykologi, och Johan Ekengren, universitetslektor i psykologi, med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med idrottare på landslagsnivå. Båda är anställda vid Akademin för Hälsa och Välfärd på Högskolan i Halmstad. Ett starkt forskningsfokus vid Högskolan i Halmstad är inriktat mot hållbart och hälsosamt deltagande inom idrott och fysisk aktivitet på alla plan från barn- och ungdomsidrott till elitidrott.

– Jag hoppas att deltagarna dels skall få mer kunskap om sig själva samt att de skall utveckla strategier som kan främja både prestation samt hälsa och välmående. En ytterligare förhoppning är att de tar vara på möjligheten att diskutera och reflektera tillsammans med andra idrottare inom Topp och Talang kring hur man kan arbeta för att hantera vardagen som elitidrottare, säger Andreas Ivarsson.

Andreas Ivarsson, professor i psykologi vid Akademin för Hälsa och Välfärd. Foto: Högskolan i Halmstad.

Upplägget består av sex digitala träffar under våren och en avslutande fysisk träff i höst. Varje möte avhandlar ett specifikt tema och innehåller både en utbildningsdel och erfarenhetsutbyten i mindre grupper. Mellan träffarna får deltagarna uppgifter att öva på inför kommande träffar som ger dem möjlighet att testa ACTION i vardagen.

– Under hösten så startar vi tillsammans med Högskolan i Halmstad en liknande utbildningsserie för tränare, säger Peter Reinebo. Tränarnas livspussel är också många gånger mycket utmanande och vi vill ge dem stöd till en bra vardag och en långsiktigt hållbart karriär och ett liv som högpresterande med ett hälsosamt liv. Tränarna är ju en nyckelresurs i arbetet med prestationsutveckling med toppidrottarna.

FAKTA/ ACTION:s olika tematräffar

  • Introduktion - olympisk satsning, ett hängivet livsval
  • Kompassen – vad ger mig mening och vad betyder mest
  • Navigera – att pussla och prioritera
  • Närvaro –vara i nuet, och styra uppmärksamhet
  • Kartan – att förstå och fungera i miljön
  • Tankarna – att förstå inre processer

Samverkan inom forskning, utveckling och utbildning

SOK och Högskolan i Halmstad har inför 2023 ingått ett långsiktigt samarbetsavtal. Samarbetet innefattar primärt samhällsvetenskaplig forskning och utbildning och kommer främst att förekomma inom två områden:

  • Psykologi, hälsa och prestation
  • Ledarskap och coaching

Samarbetet ska resultera i konkreta forskningsprojekt och andra utvecklingssamarbeten, både på nationell och internationell nivå, exempelvis utbildningsinsatser för aktiva och ledare inom toppidrotten. ACTION är det första gemensamma projektet inom ramen för samarbetet.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper