SOK:s nätverksträff för fysioterapeuter på Capio Artro Clinic i februari 2023. Foto: SOK.

Publicerad 14 februari 2023

Stor nätverksträff för fysioterapeuter

På Capio Artro Clinic träffades ett femtiotal fysioterapeuter för en nätverksträff inför OS i Paris 2024. Det övergripande syftet med träffen var att höja kvalitén på det medicinska stödet till aktiva inom SOK:s stödprogram Topp och Talang.

– Vi vill stärka fysionätverket och ge en bättre helhetsbild av SOK:s interna teamarbete för hela och friska idrottare och hur man tar sig tillbaka efter skada med tanke på basfysik, prestationsutveckling, kost och idrottspsykologi, berättar SOK:s ansvarige fysioterapeut Jörgen Sandberg, som ansvarade för träffen.

Deltagarna, som till vardags är spridda över hela landet, blev presenterade för SOK:s medicinska team som berättade hur man arbetar med tester och arbetet för att bevaka de aktivas hälsa. Beachvolleys förbundskapten Rasmus Jonsson var ditbjuden för att ge en ökad förståelse för headcoachens/tränarens/förbundskaptenens samarbete med SOK:s fysteam och deras perspektiv (och krav) på det medicinska stödet. Dessutom var dagen såklart ett tillfälle till samvaro och erfarenhetsutbyte.

Rasmus Jonsson, förbundskapten i beachvolley och SOK:s fysrådgivare med bland annat Rickard Nilsson var några av talarna på SOK:s fysionätverksträff i februari 2023. Foto: SOK.

Det är första gången som SOK samlar så många fysioterapeuter till en gemensam träff.

– Det var en späckad dag men energinivån var hög och många av deltagarna har redan återkopplat med riktigt bra feedback. Det har väckts mycket tankar hur vi ska gå vidare med detta, och oavsett hur så är det nu lagt ett solitt fundament för det – ett fysionätverk med lite finare maskor, säger Jörgen Sandberg.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper