Här är morgondagens idrottsforskare (fotocredit inom parentes): Victoria Wyckelsma (KI), Daniel Svensson (MU), Stefan Pettersson (SOK), Stefan Reitzner (KI), Hanna Lindblom (LIU), Kristina Fagher (SPK), Anton Kalén (SOK), Mathias Wernbom (SU), Johan Ekengren (HH).

Publicerad 17 december 2021

SOK satsar på morgondagens idrottsforskare

SOK fortsätter satsningen på forskning och utveckling (FoU) genom att utse ”morgondagens idrottsforskare”. Nio idrottsforskare kommer från och med 2022 att delta i ett nytt utvecklingsprogram inom Olympisk Offensiv. De får stöd och samarbetsmöjligheter inom olympisk idrott.

Utvecklingsprogrammet innehåller följande moment: tvärvetenskapligt utbyte, möten med framgångsrika idrottsforskare och tränare/coacher, handledning, rådgivning och mentorskap samt särskilda möjligheter till samarbete med tränare till aktiva i SOK:s stödprogram Topp och Talang.

- Satsningen går ut på att stötta ambitiösa idrottsforskare inom aktivitetsnära forskning. Syftet är att få tillgång till bred kompetens samt skapa mer samspel och innovation i FoU-arbetet med inriktning mot prestationsidrott. Detta kommer att bli till stor nytta för utvecklingen av aktiva och tränare inom SOK:s stödprogram Topp och Talang, säger SOK:s FoU-chef H-C Holmberg.

Följande forskare har av SOK utsetts att ingå i utvecklingsprogrammet:

  • Victoria Wyckelsma, Karolinska institutet: Fysiologi - muskel/träning
  • Daniel Svensson, Malmö universitet: Idrottshistoria
  • Stefan Pettersson, Göteborgs universitet: Nutrition - träning
  • Stefan Reitzner, Karolinska institutet: Fysiologi - träning/immunologi
  • Hanna Lindblom, Linköpings universitetet: Idrottsmedicin - fysioterapi/prevention
  • Kristina Fagher, Lunds universitet: Idrottsmedicin - fysioterapi/aktivas hälsa
  • Anton Kalén, Högskolan i Skövde: Datavetenskap - sports analytics
  • Mathias Wernbom, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet: Fysiologi - muskel/styrketräning
  • Johan Ekengren, Högskolan i Halmstad: Beteendevetenskap - idrottspsykologi

SOK:s andra forskarprogram

I augusti lanserade SOK en liknande satsning där sex seniora forskare ingår.

 

Läs mer om den satsningen här:

SOK satsar på forskare

FoU

Partners

Huvudsponsorer, logotyper