Publicerad 17 juli 2021

SOK:s ställningstagande emot användning av hyperoxi

Metoden hyperoxi innebär att man skapar en konstgjord omgivningsmiljö (luften) som inte existerar för människan på jorden. Viss evidens finns för prestationsförbättringar med hyperoxi, och styrd träning med hyperoxi, kan ge förbättrad träningseffekt. Medicinska risker kan dock inte uteslutas, bland annat via syrgasförgiftning.

SOK anser att det behövs mer forskning av långsiktiga effekter av metoden för att utesluta medicinska risker.

SOK anser att skapandet av denna konstgjorda omgivningsmiljö med syfte att uppnå prestationsförbättringar är mycket tveksam även förutom eventuella medicinska risker. Signalerna till idrottande ungdomar och allmänheten vid användning av metoden kan ses som stående i strid med idrottens idé och de olympiska värderingarna.

Förbud under OS

SOK beslutade därför redan 2015 om en policy med ställningstagande emot användning av hyperoxi:

  • SOK tar avstånd ifrån användande av metoden hyperoxi i träning och tävling.
  • Användande av hyperoxi är inte förenligt med deltagande i SOK:s stödprogram för aktiva.

WADA anser inte att metoden "platsar" på dopinglistan, men diskussioner har tidigare förts inom WADA om att rekommendera de internationella förbunden att förbjuda den i sina tävlingsregler. IOK har förbjudit metoden, liksom andra så kallade medicinska metoder, under den period man kontrollerar dvs OS-perioden. SOK finner IOK:s beslut om detta som riktigt och rimligt.

Om hyperoxi

På havsnivå har vi ett normalt lufttryck och en normal syrekoncentration i luften (ca 20%). Detta kallas normobar normoxi. Går vi upp i höjden minskar lufttrycket, under det att sammansättningen av gaser är lika, men alltså totalt mindre syrgas. Detta kallas hypobar hypoxi. Exempel, på 8 000 m höjd är lufttrycket 1/3 del av det vid havsytan vilket motsvarar cirka 7% syrgaskoncentration. Dyker vi ner under vattnet fördubblas trycket på 10 m (=1atö) på 20 m blir det 2 atö osv. På 10 m motsvarar detta alltså ca 40% syrgaskoncentration. När vi kommer ner i djupet (dykare) med en vanlig komprimerad luft ökar syrgas innehållet. Detta kallas hyperbar hyperoxi och kan uppnås av dykare eller idrottare som tränar inne i en övertryckskammare. Fysiskt arbete under lång tid i djupet kan leda till ”syrgasförgiftning” vilket är ett välkänt fenomen hos dykare (det är därför man har andra gasblandningar vid djupdykning).

På havsnivå kan vi få ökad syrgaskoncentration på några olika sätt (även det hyperbar hyperoxi). Med tät mask har man inom sjukvården övertrycksandning i respiratorer och sk CPAP (kontinuerlig) eller BiPAP (varierande) . Dessa system ger ett litet övertryck som blåser upp lungorna och underlättar syreöverföringen till blodet. De två senare systemen (CPAP o BiPAP) kan göras portabla och användas vid exempelvis idrottsträning.

En annan möjlighet att öka syrgaskoncentrationen i inandningsluft på havsnivå är att inandas gasblandningar (från gasbomber) med ökad syrgaskoncentration och minskad koncentration av andra i luften ingående gaser, främst kvävgas. Detta kallas normobar hyperoxi. Man har då vanligen en tät mask och ett återandnings- eller ventilsystem. Bägge dessa system är portabla och skulle därmed även kunna komma till användning i idrottssammanhang.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper