Carina Skoog, Angela Fox, Anne Forsell, Martina Aronsson, Ylva Martinsen, Katarina Vangdal, Ulrika Knape Lindberg, Karin Torneklint, Ulrika Sandmark och Maria Prytz. Foto: SOK

Publicerad 30 januari 2020

Varför är 70% av idrottens ledare män?

Som en del i satsningen Olympisk Offensiv har Projekt Q rullat i gång. Målet är att få fler kvinnliga tränare och ledare inom den olympiska idrotten.

Ulrika Sandmark leder det nya projektet med arbetsnamn Projekt Q. Som förbundskapten inom simning sedan 2013 tillhör hon den lilla skaran av högt uppsatta idrottsledare inom Sverige. I slutet av januari samlade hon framgångsrika kvinnliga kollegor från andra idrotter: Karin Torneklint, friidrott, Katarina Vangdal, golf, Martina Aronsson, simning, Ulrika Knape Lindberg, simhopp, Ylva Martinsen, ishockey, Angela Fox, triathlon, Anne Forsell, simning och Maria Prytz, curling. Syftet med mötet var att diskutera förutsättningar och erfarenheter som ska leda till en handlingsplan för att öka andelen kvinnliga tränare och ledare i den svenska elitidrotten.

RF:s forskningsansvariga och sakkunniga inom jämställdhet Jenny Svender gav en grundlig bild över hur läget ser ut i Sverige i dag. Generellt sett så är ideellt arbete jämnt fördelat över könen i Sverige i stort. Men tittar man på ledande positioner inom idrotten så är det 71 procent män på de posterna. Kvinnor är en stor och outnyttjad potential av duktiga tränare och ledare som är en viktig del för att Sverige ska kunna få fram fler framgångsrika idrottare.

Strukturer behöver ändras

Den stora frågan för Projekt Q är nu att forma vilka strategier man ska använda för att kunna vända på dagens siffror.

- Det handlar om att titta på hur rekryteringsprocesserna ser ut, om att jobba med empowerment och mentorskap och att se till så att kvinnor finns på de ledarutbildningar som genomförs i Sverige, för att nämna några, sade Jenny Svender till gruppen som samlats på SOK:s kontor på Stadion i Stockholm.

Jenny Svender, forskningsansvarig och sakkunnig inom jämställdhet på RF presenterar RF:s forskningsrapporter på området. Foto: SOK.

Jenny Svender berättade vidare att lösningen inte ligger i att göra enstaka satsningar på specifika individer eller grupper.

- Det löser inte grundproblematiken. Det vi behöver göra är att undanröja alla dolda hinder för kvinnor att nå ledarpositioner. Och det är ett mycket jobbigare arbete som handlar om att rubba givna strukturer och kulturer som är exkluderande, förklarade Jenny Svender.

I mitten av februari ska gruppen presentera för SOK vad man har kommit fram till, vilket ska leda till en handlingsplan för projektet.

FAKTA/Olympisk offensiv

SOK samlar en expertpanel för en ny stor idrottslig satsning med det offensiva målet att ta 20 medaljer i OS 2026 och 2028.

Satsningen inriktar sig mot tre huvudsakliga områden: att förbättra förlägren inför OS, att få fler unga män i olympisk satsning och att få fram fler kvinnor till tränar- och ledaruppdrag.

Här är några av namnen i expertpanelen som tillsammans med SOK:s och parasportens sportchefer ska leda Olympiska Offensiv:

  • Ulrika Sandmark, förbundskapten simlandslaget (Centralgestalt i satsningen att få fram fler kvinnliga tränare och ledare)
  • Rikard Grip, tidigare landslagschef längd (Games Preparations Director, ansvarig för tekniska idrottsförberedelser inför OS)
  • Wolfgang Pichler, tidigare förbundskapten skidskytte (Ansvarig för talangutveckling)
  • H-C Holmberg, professor i fysiologi (Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi/biomekanik)
  • Maja Reichard, simmare och medaljör i Paralympics (En i trojkan som ska stå för aktivas perspektiv i satsningen)
FoU

Partners

Huvudsponsorer, logotyper