Anders Södergren och barnen från Odenslundsskolan i Östersund genomförde Jorden runt-loppet på skidor den 1 april 2019. Foto: WCP

Publicerad 7 november 2019

Andra halvlek i Jorden runt-loppet för en bättre värld

Förra året nådde världens skolbarn nästan 85 varv runt jorden och krävde handlingskraft för att världen ska nå FN:s globala mål i Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Nu drar utbildningssatsningens andra halvlek igång.

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett utbildningsprogram framtaget av World’s Children’s Prize för skolor världen över. Det lyfter fram FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och hur dessa hänger ihop med barnets rättigheter. Genom att arbeta med frågorna under ett halvårstid växer elevernas kunskap och engagemang kring barnets rättigheter och de globala målen.

Själva ˮfinalenˮ i Jorden runt-loppet hålls den 1 april 2020. Då höjer barn i skolor jorden runt sina röster och låter medier, makthavare och andra vuxna veta vilka förändringar de vill se för att världen ska nå de globala målen till år 2030. Eleverna bildar mänskliga kedjor, som sedan förlängs genom att de går eller springer 3 km. Sedan projektet startade för ett år sedan har totalt 1,1 miljoner skolbarn deltagit och tillsammans nått hela 3,3 miljoner kilometer runt jorden, nästan 85 varv. 2020 är målet att nå långt över hundra varv för en bättre värld, tillsammans med miljoner andra barn.

Anna Laurell Nash besöker barnen i Snättringeskolan i Huddinge. Foto: WCP

Olympiska ambassadörer ger nya perspektiv

Bakom satsningen står barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté. I Sverige gör ett 30-tal svenska olympier skolbesök fram till finaldagen den 1 april 2020. De berättar om egna erfarenheter av exempelvis bristande jämställdhet, jämlikhet och om de vänskapsband och positiva utbyten som de har upplevt inom idrotten, och låter barnen uppleva ett levande och annorlunda perspektiv på FN:s globala mål.

Olympierna Anna Laurell Nash, Anders Södergren och Danijela Rundqvist är ambassadörer för satsningen och tillsammans med ytterligare 26 olympier börjar nu skolturnén.

- 2030 är det barnen vi besöker i dag som är unga vuxna som ska leda vår värld framåt. De kommer att behöva ta hand om den värld som vi och tidigare generationer lämnar efter oss. För att vi ska uppnå de globala målen måste vi ha de här barnen på resan, det är ju deras framtid. Idrotten och de olympiska värderingarna om att sträva efter att utvecklas, visa respekt och bygga vänskap illustrerar det här på ett enkelt sätt. Att få vara med att inspirera och bli inspirerad av den här målgruppen är jättespännande, säger Anna Laurell Nash.

Fakta om Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Barn i tio länder deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn i några av länder som av FN pekas ut som världens fattigaste och farligaste för barn, i synnerhet för flickor. Länderna som ingår i projektet är, utöver Sverige, Benin, Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver dessa kommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder att spontant delta då de också får läromedel där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

Olympier som deltar

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 44 miljoner barn deltagit, nära 700 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning som utser årets barnrättshjälte och mottagaren av ”barnens nobelpris”. Bland dem som ställt sig bakom WCP som beskyddare finns Malala Youzafsai, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminister och barnminister.

Varför gör SOK det här?

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté, med stöd av Svenska Postkodlotteriet. Projektet är en del i SOK:s arbete med i att förbättra världen genom idrott. Baserat på den olympiska rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

Partners

Huvudsponsorer, logotyper