Deltagarna vid utbildningstillfället i prestationspsykologi för Talang 2022. Foto: SOK

Publicerad 22 maj 2019

Skolas i livssituationen som elitidrottare

Ungdomar i SOK:s stödsatsning Talang 2022 hade under tisdagen en utbildningsdag i prestationspsykologi. Utbildningen är en del av de insatser som SOK gör för att förbereda dem inför en framtida internationell idrottskarriär.

23 aktiva som ingår i Talang 2022 deltog i utbildningen i SOK:s lokaler på Stockholm Stadion, som leddes av Andreas Claesson i SOK:s resursteam.

Översiktligt handlar prestationspsykologi bland annat om att lära sig mer om sina egna beteenden och reaktionsmönster i olika situationer. Det handlar också om att utveckla olika funktionella färdigheter dels i själva idrottsutövandet och dels för att kunna hantera livssituationen som elitidrottare. Lärdomar och erfarenheter som är viktiga för topprestationen.

- För att kunna prestera i skarpt läge krävs också att du har en bra balans i livet. Om det finns faktorer i ditt övriga liv som oroar så är det lätt att det påverkar din idrottsprestation, förklarar Andreas Claesson för deltagarna som sedan fick diskutera tillsammans i grupper om vilka utmaningar som fanns i deras vardag och försöka hitta förslag på lösningar.

Deltagarna fick göra flera gruppövningar där de bland annat diskuterade sina utmaningar i vardagen, målsättningar och hur de påverkas av stress. Foto: SOK

Deltagarna fick en inblick i olika prestationspsykologiska områden, exempelvis hur man som elitidrottare kan hantera vardagspusslet, att jobba med målsättning, hur man kan hantera stress och nervositet samt att kunna hålla fokus och förhålla sig till tankar och känslor.

De fick också med sig en del övningar, till exempel korta övningar i mindfulness, återhämtning och stressreaktioner.

Övning i mindfulness - 3-3-3

Beskriv tyst för dig själv 3 saker du ser, 3 saker du hör, 3 saker du känner. Sen fortsätter du en runda till med 2 saker du ser, hör och känner. Sista rundan är 1 sak av varje.

Försöka göra övningen utan att värdera, bara konstatera:
- Vad du ser ex. grön, rund, skrovlig etc.
- Vad du hör ex. sus, dunsar, steg etc.
- Vad du känner, hunger, puls, fötterna mot golvet etc.

Om Talang 2022

SOK:s stödprogram Talang 2022 startades under våren 2018 och är utvecklingsinsats på vägen mot Topp och Talang. Syftet är att hjälpa unga talanger utvecklas i sin egen vardag tillsammans med sin hemmatränare och göra dem bättre rustade för steget upp på internationell nivå.

 

Läs mer om Talang 2022 här

Partners

Huvudsponsorer, logotyper