Boxaren Anna Laurell Nash tillsammans med barnen på Snättringeskolan i Huddinge. Den 1 april manisterar de för en bättre värld. Foto: WCP

Publicerad 30 mars 2019

Barn och olympier i global manifestation för en bättre värld

Måndag den 1 april genomför en miljon barn världen över Jorden Runt-loppet för en bättre värld Länk till annan webbplats.. En global manifestation där de presenterar vilka förändringar de vill se för att barns rättigheter förbättras och för att FN:s globala mål ska uppnås. Tillsammans kommer de att nå hela 100 varv runt jordklotet genom att gå eller springa och bilda mänskliga kedjor.

Barn i mer än 300 svenska skolor har legat i hårdträning i flera månader. Med hjälp av olympier har de lärt sig om FN:s globala mål för en hållbar utveckling av världen och planerat och funderat på hur de själva kan bidra för att målen ska var uppfyllda år 2030. Måndagen den 1 april kommer barnen att delta i en global manifestation tillsammans med barn från ytterligare 35 länder i världen för att framföra vad de lärt sig och vilka förändringar måste göras. Tillsammans kommer barnen att bilda mänskliga kedjor och stå upp för barnets rättigheter, särskilt flickors lika rättigheter, klimat, fred och rättvisa. Kedjan förlängs sedan genom att barn går eller springer tre km. Målet är gemensamt samla ihop till minst 100 varv runt jordklotet!

Olympierna Danijela Rundqvist, olympisk silver- och bronsmedaljör i ishockey, Anna Laurell Nash, Sveriges första och hittills enda kvinnliga boxare i OS, och Anders Södergren, olympisk mästare och bronsmedaljör i längdskidor, är alla ambassadörer för Jorden Runt-loppet. De kommer att vara på plats i tre av de deltagande skolorna på måndag (i Stockholm, Östersund respektive Arvika) och delta i barnens manifestation.

Inte så dumt att få testa att ha en olympisk guldmedalj runt halsen! Anders Södergren besöker barnen på Odenslundsskolan i Östersund i december 2018. Foto: Marie Birkl/WCP

– Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser problemen, men för barn är det självklart att göra något åt dem också, säger Anders Södergren.

Fokus på flickors rättigheter

Flickors lika rättigheter, det femte globala målet för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp i länder som Kongo-Kinshasa och Zimbabwe. Mål 10, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

– Barnen är vår framtid. Det är fantastiskt att få vara med och inspirera till att jobba för en bättre värld tillsammans. Jag brinner själv mycket för utveckling, jämlikhet och idrott, vilket går hand i hand med det vi ska göra, säger Anna Laurell Nash.

Anna Laurell Nash besöker barnen i Snättringeskolan i Huddinge. Foto: WCP

– Tillsammans ska vi hjälpa världen att nå målen, säger Danijela Rundqvist som också vill inspirera barnen till att röra på sig och ha roligt. Allt för att både världen och barnen ska må bättre!

Totalt är ett 20-tal olympier med och inspirerar skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter. Tillsammans vill de bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att stärka flickors rättigheter, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt lösa klimatkrisen.

Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté som genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriets särskilda satsning på de globala målen.

Följ manifestationen här

Jorden Runt-loppets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.På sociala medier: #jordenruntloppet, #runtheworldrund

FAKTA/ Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Barn i tio länder deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn i några av länder som av FN pekas ut som världens fattigaste och farligaste för barn, i synnerhet för flickor. Länderna som ingår i projektet är, utöver Sverige, Benin, Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver dessa kommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder att spontant delta då de också får läromedel där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

Olympier som deltar

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning som utser årets barnrättshjälte och mottagaren av ”barnens nobelpris”. Bland dem som ställt sig bakom WCP som beskyddare finns Malala Youzafsai, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminister och barnminister.

Varför gör SOK det här?

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté, med stöd av Svenska Postkodlotteriet. Projektet är en del i SOK:s arbete med i att förbättra världen genom idrott. Baserat på den olympiska rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

Partners

Huvudsponsorer, logotyper