Den olympiska fanan. Foto: SOK

Publicerad 17 april 2018

IOK:s expertgrupp besökte Stockholm

Under två dagar i förra veckan (12–13 april) var en expertgrupp från Internationella Olympiska Kommittén (IOK) på besök i Stockholm. Det var ett av flera besök under det senaste året som IOK varit på plats för att ge råd och stöd till Stockholm och SOK, som just nu befinner sig i en dialogfas för kandidaturprocessen för de olympiska och paralympiska vinterspelen 2026.

IOK:s nya inställning till kandidatprocessen bygger på ökad flexibilitet, mer stöd och en fördjupad dialog med intresserade städer. Processen har reformerats och omarbetats för att göra det möjligt för städer och nationella olympiska kommittéer att arrangera mer hållbara och kostnadseffektiva vinterspel, som är anpassade till lokala, regionala och nationella utvecklingsmål.

I en anda av öppen dialog och samarbete var expertgruppens besök denna gång inriktat på ”Legacy and Sustainability” - efterbruk och hållbarhet - och erbjöd en möjlighet att diskutera de övergripande ekonomiska, sociala, och miljömässiga planerna ur detta perspektiv. Representanter från IOK och från Stockholm besökte utvalda platser och arenor för att diskutera frågor inom miljö, sociala och kulturella sammanhang – och identifiera möjligheter för ytterligare förbättringar.

Man har även diskuterat olika åtgärder för att effektivisera Stockholms koncept inom ramen för ”The New Norm”. Den nya normen är en reform på 118 punkter, som godkändes av IOK under spelen i PyeongChang, som beskriver hur spelen ska genomföras. I ”The New Norm” identifieras olika sätt att erbjuda bättre stöd för att reducera kostnader som är relaterade till spelen, samt hur styrningen och genomförandet av spelen kan förbättras.

Som en del av dialogfasen, som pågår under ett år, erbjuder IOK experthjälp på plats i Sverige och hjälp med tekniska bedömningar. Det innefattar såväl hjälp med kommunikation som annat material. Detta expertgruppsbesök med workshop kommer därför att följas upp med flera besök i Sverige för att ytterligare diskutera olika ämnen om hur spelen ska ledas och genomföras, hur man ska jobba med kommunikation.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper