Publicerad 23 november 2017

Handlingsplan mot trakasserier och övergrepp inom idrotten

Trakasserier och övergrepp existerar inom idrotten. Det är alla idrottsorganisationers och ledares ansvar att skydda aktiva mot det.

Det är två ståndpunkter som gör att IOK och SOK nu lanserar en handlingsplan med råd och verktyg för att hjälpa idrottsorganisationer och individer att förhindra trakasserier och övergrepp inom idrotten.

Handlingsplanen ska hjälpa idrottsorganisationer genom att steg för steg vägleda dem att:

  • ta fram policies och metoder för att skydda aktiva och ledare mot trakasserier och övergrepp
  • planera och genomföra förebyggande arbete
  • utveckla effektiva åtgärdsplaner vid anmälningar

- Den olympiska rörelsen står för värderingarna om att bygga vänskap, respektera varandra och att utvecklas som människa. Alla former av kränkningar är helt oacceptabla och strider mot dessa olympiska värderingar. Övergrepp och trakasserier måste följas upp med fast hand och helst förebyggas, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Allas ansvar att värna om aktivas hälsa och säkerhet

Handlingsplanen är det senaste av flera initiativ som IOK har arbetat fram som ett led i reformprogrammet för den olympiska rörelsen, Agenda 2020. Ett mycket viktigt avsnitt i agendan är att förbättra stödet till aktiva samt att värna deras säkerhet och hälsa.

Handlingsplanen lanserades vid världsmötet för de nationella olympiska kommitteérna i Prag tidigare i november. IOK:s kommissioner har varit inblandade i samarbetet för att ta fram den, bland andra Aktivas kommitté, Women in Sports och Medicinska kommissionen.

- Målet med handlingsplanen är att presentera vägledning och exempel på lösningar som är baserade på erfarenheter och expertis från hela världen. Genom att följa stegen i handlingsplanen så hoppas vi att alla idrottsorganisationer kan införa policies och procedurer som är effektiva och som kan påverka aktivas hälsa och välmående positivt och långsiktigt, förklarade talespersoner för IOK:s arbetsgrupp för att förhindra trakasserier och övergrepp inom idrotten.

Peter Reinebo ser mycket positivt på IOK:s initiativ.

- Det är viktigt att arbeta förebyggande och att kräva att alla tar sitt ansvar samtidigt som man ger stöd. IOK:s handlingsplan är ett genomarbetat material som kan hjälpa organisationer, föreningar, ledare och aktiva i sitt arbete mot trakasserier och övergrepp, förklarar Peter Reinebo som berättar vidare att SOK själva nu ser över sina egna policies och åtgärdsplaner.

- Vi arbetar just nu fram en ny uppförandekod för den olympiska verksamheten. Det handlar om allt ifrån laganda och det individuella ansvaret i de svenska OS-trupperna, ledarskapsfrågor och coachutbildning men också om hur SOK som organisation ska arbeta med att motverka och hantera kränkningar av olika slag. Det krävs ett helhetsgrepp, både avseende åtgärder och kulturen, där alla aktiva och ledare ska kunna känna sig trygga för egen räkning, där alla medverkar till ett positivt klimat och samtidigt vågar sätta stopp för andras oacceptabla beteende, säger Peter Reinebo.

 

Andra initiativ som redan är igång: 

  • Under ett pågående OS – Under PyeongChang 2018 och vid alla kommande OS finns färdiga strukturer för arbetet mot trakasserier och övergrepp. Deltagare kan rapportera incidenter till en skyddsombudsman som finns närvarande i OS-byn under hela OS-perioden och som hanterar ärenden konfidentiellt tillsammans med lokala myndigheter och brottsbekämpande organ. Det här initiativet var i bruk för första gången under sommar-OS i Rio 2016.
  • IOK:s Aktivas Kommitté har utvecklat och lanserat onlinekursen IOC Athlete Safeguarding e-learning course där aktiva och ledare får lära sig att förstå vad trakasserier och övergrepp är och varför det sker, bli uppmärksamma på varningssignaler och vad man kan göra för att arbeta mot det.
    Gå till onlinekursen IOC Athlete Safeguarding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer

Läs hela IOK:s handbok mot trakasserier och övergrepp inom idrotten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om flera av IOK:s initiativ för att skydda aktiva under sektionen Safe Sport på Olympic Athletes' Hub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper