Charlotta Fougberg under OS i Rio 2016. Foto: TT

Publicerad 10 november 2017

Full satsning mot Tokyo och Paris

SOK har nu inlett en dialog med förbunden om satsningen inför sommarspelen 2020 och 2024.
- Vi har tagit ett viktigt omtag med ett långsiktigt perspektiv. Nu är vi redo för full satsning igen, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo. Foto: SOK

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo. Foto: SOK

I oktober 2016 annonserade SOK om ett restriktivt stöd, inget stöd till träning och tävling, för sommaridrotterna under 2017. Anledning till detta var dels det då osäkra ekonomiska läget samt att ett antal aktiva i Topp- och Talangprogrammet inte hade haft önskvärd tillväxt.

- Nu kan vi informera om att SOK har beredskap att gå in i dialog tillsammans med förbund, landslagsledningar och aktiva om ”stöd till fulla satsningar” inom ramen för Topp- och Talangprogrammet, från och med 2018 och med sikte på kommande sommar-OS, 2020 och 2024, säger Peter Reinebo.

Omtag för satsning

Så här ser satsningen ut:

  • Den olympiska satsningen tar nu ett omtag mot OS 2024 – för att sikta på att där nå en ny och högre nivå. Tokyo 2020 blir ett viktigt steg på vägen i den långsiktiga offensiven som kommer att kräva en ännu starkare ömsesidig satsning mellan SOK och de olympiska specialförbunden.
  • Det pågår ett arbete med att krav- och omvärldsanalyser samt utvecklingstrappor ska uppdateras och bearbetas under 2017. En långsiktig utvecklingsplan ska tas fram för varje gren samt nödvändig ”infrastruktur” identifieras inför satsningen mot 2020 och 2024.
  • Ett utvecklingsprogram med fokus på träningsfrågorna, obligatoriskt för tränare med individuella aktiva i Topp- och Talangprogrammet, kommer att genomföras i en första omgång under 2018-2020 med sikte på Tokyo 2020 och framåt.
  • Under vintern kommer SOK att annonsera och informera om ”Talang 2022”. Ett nytt program för sommaridrotterna som ska genomföras 2018-2020. Programmet blir en instegsmöjlighet för yngre aktiva till Topp- och Talangstödet, med ett upplägg som kan liknas vid ”Topp- och Talang light”. Målet är att Topp- och Talanggruppen under kommande år successivt ska utökas. Talangselektioner kommer att ske årligen i november/december.
  • Topp- och Talangstödet för sommaridrotterna kommer under 2018 att kunna genomföras för fullt. Långsiktiga utvecklingsplaner och uppdaterade omvärlds- och kravanalyser ska vara på plats innan individuella planer och stödinsatser samt stöd till coacher, tränare och olika satsningar kan beslutas. Effekten av stödet behöver förstärkas och därför kommer typen av insatser att noggrant, och i nära dialog, ses över för varje gren. Individuella stipendier, SOK:s resurspersoner, försäkring och medicinsk support fortsätter som tidigare.

SOK:s sportchefer arbetar just nu tillsammans med förbundens sportsligt ansvariga, efter riktlinjerna ovan, och med inriktning att skapa bästa möjliga förutsättningar för en slagkraftig olympisk satsning med ett riktigt bra stöd för de aktiva mot Tokyo 2020 och Paris 2024. Tidsplanen kan variera i samarbetet med olika idrotter och grenar.

Bra resultat i Rio

Det svenska resultatet vid sommarspelen i Rio 2016 var bra, liksom OS-förberedelserna i stort.

- Det finns förstås förbättringspotential avseende enskildheter i själva arbetet inför OS, men där det finns mest att hämta är i det långsiktiga arbetet med utvecklingen av talangerna och att ge bra stöd till detta, säger Peter Reinebo.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper