De nordiska olympierna med Gunnar Larsson och Pernilla Wiberg i mitten under mötet i Reykjavik. Foto: Islands olympiska förening

Publicerad 12 september 2017

Nordiska olympier träffas

I augusti arrangerades för första gången en träff mellan de nordiska ländernas alumniföreningar för olympier. Från Sverige åkte Gunnar Larsson och Pernilla Wiberg som båda finns med i kontaktgruppen för sällskapet Svenska Olympier.

Mötet mellan de nordiska ländernas olympiska alumniföreningar kom till stånd på initiativ av Islands olympierförenings ordförande Jon Hjaltalin Magnusson. Både Danmark och Sverige fanns på plats. Första kvällen var dessutom många av Islands Olympier inbjudna till Reykjavik. Syftet med mötet var att inspireras av varandra och få till ett erfarenhetsutbyte kring ländernas olika verksamheter. Pernilla Wiberg, som dessutom sitter med i styrelsen för den världsomspännande föreningen World Olympian Assiociation gav också en bild av verksamheten som sker på global nivå.

Gunnar Larsson och Pernilla Wiberg under besöket på Island. Foto: privat

Gunnar Larsson och Pernilla Wiberg under besöket på Island. Foto: privat

Pernilla Wiberg berättar efter mötet att de danska kollegorna tänker satsa mycket på ”Olympic Day” nästa år för att få ungdomar att uppmärksamma idrotten såsom Sverige har gjort under flera år. Islands organisation är ganska ung och har därför inte hunnit med att göra så mycket ännu men kom med många intressanta idéer om samarbete över gränserna med till exempel ett Nordiskt Olympiskt lotteri.

- En sak som vi alla kunde skriva under på efter att vi avslutat vårt första nordiska Olympiermöte var hur mycket kraft och vilja som finns hos olympier runt om i världen. ”Once an Olympian, always an Olympian”, säger Pernilla Wiberg efter mötet.

Under mötet bestämdes att fortsätta idén med att träffas över de nordiska gränserna. Nästa Nordiska forum är redan bestämt att äga rum i Köpenhamn i juni 2018.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper