Vesteinn Hafsteinsson coachar Daniel Ståhl inför OS i Rio 2016. Foto: TT

Publicerad 28 augusti 2017

Träning och tränare i fokus mot Tokyo

SOK startar ett nytt tränarprogram inför OS i Tokyo 2020 med fokus på träning och prestationsutveckling med sikte mot världstoppen. Tränarna för aktiva i SOK:s Topp- och Talanggrupp ska få möjlighet att öka sin kunskap, få del av modern teknik och de senaste forskningsrönen samt lära av varandra.
- Bra ska bli bättre, säger HC Holmberg, SOK:s ledare för den nya satsningen och professor i idrottsvetenskap.

Teknikträning och analysarbete blir viktiga delar i det nya tränarprogrammet. HC Holmberg ser exempelvis framför sig mer användning av modern teknologi för att förfina teknisk träning.

- I tillägg till SOK:s egna resurspersoner och erfarna svenska tränare från olika idrotter kommer vi att involvera både nationell och internationell spetskompetens, säger HC Holmberg.

- Svensk idrott har historiskt via idrottsforskningen varit framgångsrika inom konditionsidrotter. I den aktuella svenska tränarkåren finns det stor kunskap gällande exempelvis explosivitet, teknik och taktik. Vi ska med programmet öka kunskapen och tillsammans med tränarna utveckla träningsfrågorna, fortsätter Holmberg.

Johan Wallberg coachar Therese Alshammar under OS i Rio 2016. Foto: TT

Johan Wallberg coachar Therese Alshammar under OS i Rio 2016. Foto: TT

HC Holmberg. Foto: TT

HC Holmberg. Foto: TT

Tränarutvecklingsprogrammet, som inleds hösten 2018 och kommer att innehålla åtta träffar till och med våren 2020, är del av en omfattande satsning som SOK nu startar mot Tokyo 2020.

- Denna satsning är en del i en ny offensiv på träningsfrågor och tränare, och vi kommer senare att även presentera andra insatser. Tränare och kompetensutveckling är viktiga nycklar i arbetet mot världstopp och i att utveckla förmåga att nå medaljer, säger SOK:s verksamhetschef och blivande truppchef i Tokyo 2020, Peter Reinebo.

- Jag är mycket nöjd med att SOK nu kan starta ett tränarprogram med fokus på träningsprocessen och prestationsutveckling inför OS i Tokyo 2020 samt att HC Holmberg kommer att leda denna viktiga satsning, sägerr Reinebo.

HC Holmberg har i olika roller varit kopplad till SOK sedan 1999. Under alla år har han arbetat både med utbildning och utveckling av tränare samt med träningsfrågor i praktiken. Parallellt med detta har professor Holmberg bedrivit en omfattande och framgångsrik aktivitetsnära idrottsforskning och har ett stort internationellt kontaktnät inom idrottsvetenskap.

Ett liknande program för tränarna inom vinteridrotterna planeras också med siktet inställt på OS i Peking 2022.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper