Publicerad 16 mars 2017

Nya principer i kamp mot doping

Internationella Olympiska Kommittén, IOK, och dess styrelse med bland annat SOK:s generalsekreterare, Gunilla Lindberg, har antagit ett antal principer för ett globalt anti-doping system för att skydda aktiva i kampen mot doping.

Redan 2015 fanns förslag om ett nytt system i kampen mot doping med ett helt oberoende test- och bestraffningssystem. Behovet av ett nytt system underströks i samband med McLaren-rapporten förra sommaren.

IOK:s styrelse vill i nära dialog med WADA (World Anti-Doping Agency) genomföra följande förslag:

 1. Stärka WADA och se till att WADA blir helt oberoende från såväl internationella som nationella förbund. Detta är speciellt viktigt för att undvika tvister mellan nationella anti-doping organisationer och internationella specialförbund.
 2. Aktivas roll i WADA:s styrelse måste stärkas. Aktiva ska väljas och inte utses till WADA:s styrelse. I styrelsen bör också inkluderas oberoende personer helt fristående från förbund och av regeringar utsedda medlemmar.
 3. WADA ska ha en helt oberoende ordförande och vice ordförande.
 4. WADA:s roll ska stärkas och klarläggas som den enda internationella organisation som är ansvarig för:
  a) Lagstiftning med hänsyn tagen till WADA:s anti-dopingkod och som inkluderar listan av förbjudna ämnen och standardisering av testmetoder
  b) Ackreditering av anti-dopinglaboratorier.
  c) Överensstämmelse och övervakning av alla undersökande inblandade parter
  d) Anti-doping undersökningar
  e) Arbeta förebyggande
 5. IOK stöttar WADA:s ambition att ha en övergripande policy som drivs mot att alla inblandade parter arbetar för en överensstämmelse med World Anti-Doping Code.
 6. Att en oberoende testmyndighet skapas (Independent Testing Authority, ITA)
 7. ITA ska utveckla en International Distribution Plan (ITDP) för alla grenar med varje internationellt förbund. ITDP ska innehålla ett minimum av tester för varje aktiv som vill vara med på olympiska spel eller världsmästerskap. Aktiva som inte nått upp till mininivån av tester ska inte vara tillåtas deltaga på OS eller VM.
 8. De nationella anti-doping organisationerna ska utföra dessa tester.
 9. De nationella anti-doping organisationerna ska fortsätta stärka sina testningsaktiviteter oberoende av nationella intressen.
 10. ITA:s styrelse ska ha en rådgörande roll och ska inte kunna påverka driften av anti-doping programmet
 11. ITA:s styrelse ska bestå av representanter för allmänna myndigheter, olympiska rörelsen, WADA samt framröstade aktiva
 12. Bestraffningar för brott mot anti-dopingkoden av aktiva, tränare, läkare med flera ska beslutas av Court of Arbitration (CAS).

Partners

Huvudsponsorer, logotyper