Publicerad 19 februari 2016

SOK säger nej till "Evenemangslista" igen

Ska Riksdagen besluta om vilka evenemang som har så stort allmänintresse att de ska vara tillgängliga för så gott som alla i "fri TV"?

SOK fortsätter att säga nej till förslaget. Det är Myndigheten för press, radio och TV som utreder frågan på regeringens uppdrag. I sin kommentar till utredningen upprepar SOK sina tidigare argument för ett nej.

"Det är till och med så att de tidigare framförda argumenten förstärks av de nya förslagen", säger Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande, i en kommentar och fortsätter:

"Nu föreslås en ännu högre procentsats för hur stor täckning sändningarna måste ha. Det skulle dramatiskt minska konkurrensen om sändningsrättigheterna. I samma riktning verkar en ändrad definition av "fri TV". Ändringarna skulle radikalt påverka intäkterna för rättighetshavarna.

SOK har ingen egen intäkt av de olympiska sändningsrättigheterna, men skulle ändå kunna påverkas negativt. Konsekvenserna för de olympiska spelen skulle bli allvarliga.

Intäkterna från sändningsrättigheterna är helt avgörande för det bidrag Internationella Olympiska Kommittén (IOK) kan ge till de städer som är värdar för de Olympiska Spelen. Bidraget från IOK för vinter-OS har höjts dramatiskt och är nu 7,5 miljarder kronor för vinter-OS 2022.

Det finns ett klart syfte med detta stora bidrag. IOK är beredd att ta ett större ansvar för Spelens finansiering och vill bidra till en kraftig reducering av risken med att arrangera ett OS. Därmed vill IOK öppna vägen för mindre nationer, som Sverige, att kunna söka och vara värdar för OS.

IOK har också i sin egen policy inriktningen att OS ska vara tillgängligt "för alla utan kostnad". Man definierar konkret vad detta innebär. IOK ser också på hur olika distributionsplattformar kan samverka för att öka tillgängligheten och totalt bredda utbudet av möjligheter att följa OS.

Det begränsade perspektiv på tillgänglighet via traditionella TV-kanaler som idén om en "Evenemangslista" utgår ifrån är helt enkel otidsenligt."

Stefan Lindeberg
Ordförande
Sveriges Olympiska Kommitté

Partners

Huvudsponsorer, logotyper