Publicerad 18 november 2015

Chans till erfarenhetsutbyte

Det är inte bara de aktiva som får chansen att träffas på Playitas. Med på listan står även representanter från de olympiska specialförbunden.

Alltifrån styrelse, marknadsavdelningar och generalsekreterare får en unik möjlighet att se de aktivas samarbete med SOK samtidigt som de utbyter erfarenheter. En upplevelse som stärker banden och höjer inspirationen hos förbunden.

- Jag är mer positivt överraskad än jag trodde jag skulle vara. Det har varit mycket lärorikt dels att se hur kompetent folk som vår aktiva möter i samarbetet med SOK och dels att träffa andra förbundsrepresentanter och kunna dryfta gemensamma frågor, säger Fäktförbundets generalsekreterare Pierre Thullberg.

Representanterna deltar också på seminarier och möts inom olika workshops i syfte att ta in viktig kunskap som skapar goda förutsättningar för framtiden.


Partners

Huvudsponsorer, logotyper