Träningspass över idrottsgränserna på YOC 2015. Här är det kanotisterna som håller i träningen för bland annat gymnasterna. Foto: SOK

Publicerad 13 oktober 2015

Trestegsraket mot Topp och Talang

Drygt tre fjärdedelar av deltagarna på Youth Olympic Camp på Bosön i helgen deltog på sitt tredje och sista YOC. Nästa höst är det istället tänkt att dessa ungdomar ska vara mogna för SOK:s Topp och Talang om utvecklingen går enligt plan.

SOK drog igång Utmanarsatsningen hösten 2013. Projektet är ett försteg till SOK:s Topp och Talangstöd med syfte att skapa ett bättre underlag för rekrytering in i Topp och Talanggruppen. Det har också varit ett sätt att trigga förbunden att börja arbeta i ännu högre utsträckning med verktyg som kravanalyser, utvecklingsplaner och årsplaneringar.

Boxaren Ida Lundblad tränar på YOC 2015. Foto: SOK

Boxaren Ida Lundblad tränar tillsammans med tyngdlyftarna och fäktarna på YOC 2015. Foto: SOK

De deltagande förbunden har fått leda sina satsningar själva och genomföra en nära uppföljning av sina aktiva. Som hjälp har de fått ekonomiskt stöd i form av ett administrativt grundstöd och ett progressivt aktivitetsstöd varje år. Det administrativa grundstödet är till för att säkra upp att förbundet har råd att avsätta ansvariga resurser som arbetar med satsningen. Aktivitetsstödet som delas ut per deltagare och som har stigit för varje år är en summa som har gått direkt till aktiviteter/resurser kring den aktives utveckling. Några exempel är träningsläger och utökat deltagande på internationella tävlingar.

Deltagarna under Youth Olympic Camp på Bosön i oktober 2015. Foto: SOK

Deltagarna under Youth Olympic Camp på Bosön i oktober 2015. Foto: SOK

Omkring tre fjärdedelar av de aktiva har varit med från starten och är nu på väg in i sitt sista stödår inom projektets ramar. Målbilden är att de ska ha utvecklats så pass att de under nästa eller kommande år möter kraven för att tas in i SOK:s ordinarie stödprogram Topp- och Talang.

Några idrotter och grenar som kom in i ett senare skede är fortfarande inne på det andra året i projektet och har därför ytterligare ett år på sig innan de förväntas nå målet.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper