Jörgen Persson, Peking 2008. Foto: Jack Mikrut, SOK

Publicerad 10 april 2015

Kraften bakom ringarna

1913 skissade Baron Pierre de Coubertin för första gången ner fem sammanflätade ringar i blått, svart, rött, gult och grönt på en vit bakgrund. Han anade nog inte då vilken påverkan de skulle ha över kommande århundrade och framåt.

Coubertins avsikt var att skapa ett internationellt emblem för att spegla den globala vidden av den olympiska rörelsen efter Solskensolympiaden i Stockholm 1912 då det för första gången deltog aktiva från alla fem kontinenter. Ett år senare syntes de fem ringarna för första gången i brevhuvudet på ett av Coubertins brev.

”Dessa fem ringar representerar de fem världsdelar som vunnits av Olympismen och som är redo att anta dess fruktfulla tävlan” skriver Coubertin i 1913-års upplaga av Olympic Review.

”Dessutom så representerar de sex färgerna kombinerade på detta sätt alla världens nationers färger, utan undantag. Det här är ett äkta internationellt emblem”.

Den första gången de olympiska ringarna debuterade officiellt var på IOK:s kongress i Paris 1914 och de första olympiska spelen som använde sig av symbolen var Antwerpen 1920 som hissade den olympiska flaggan.

Sedan dess har ringarna blivit en av världens mest igenkända symboler som ses av miljarder människor vid varje OS. Den globala igenkänningen av de olympiska ringarna att symbolen är unik och har en betydelse för de flesta. För några betyder den enbart en symbol för OS och idrottslig framgång medan andra kopplar ihop det med en av Coubertins grundtankar att den symboliserar en enighet av världens fem kontinenter.

Invigningen av YOG i Nanjing 2014. Foto: IOK

Det olympiska värdet

Efter OS i Sotji 2014 lät IOK göra en oberoende undersökning där 93 procent av deltagarna kunde identifiera de olympiska ringarna korrekt. Igenkänningsfaktorn var i stort sett lika stor sett över geografisk spridning, kön och åldersgränser. Respondenterna för undersökningen gjorde starka associationer mellan den olympiska symbolen och värden som ”global”, ”inspiration”, ”vänskap”, ”mångfald”, ”fred” och ”excellens”.

Enligt Jean-Noël Kapferer, internationell varumärkeskonsult och författare av ”The New Strategic Brand Management” så hjälper dessa positiva värdeord till att skapa en unik och kraftfull identiet kring det Olympiska varumärket som överskrider idrotten och gör det till ”mer än ett varumärke”.

- De olympiska ringarna är en av världens första globala, universiella, icke-religiösa symboler. Dess symboliska kraft är enorm, säger Kapferer.

Inom den olympiska rörelsen sker ett brett spektra av aktiviteter som strävar mot att sprida Olympismen långt förbi de olympiska spelen. Den olympiska rörelsens syftar till är att bygga en bättre värld genom att utbilda barn- och ungdomar genom idrott. Att säkerställa det traditionella firandet av de olympiska spelen är en kritisk grundpelare för att kunna sprida de olympiska värderingarna och för att möjliggöra många initiativ på gräsrotsnivå. Initiativ med fokus på hållbarhet, jämlikhet mellan kön, fred, utveckling, utbildning och försäkran om tillgång till idrott för alla är sådant som väcker Olympism och dess fundamentala principer till liv.

Ishockeyspelaren och OS-silvermedaljören Frida Nevalainen tillsammans med deltagare på Olympic Day i Kungsträdgården. Foto: SOK

De olympiska spelen – förstärka bilden av den olympiska symbolen

Undersökningen som genomfördes efter OS i Sotji 2014 visade också att både de olympiska sommar och vinterspelen hade den högsta medvetenheten och attraktionskraften av alla globala, regionala och nationella inhemska idrotts- och kulturevenemang i undersökningen. Något som skapar en unik och kraftfull plattform för det olympiska varumärket.

Kapferer tror att det är med hjälp av de Olympiska spelen som det olympiska varumärket lyckas bibehålla och förstärka sitt värde.

- OS öppnar för människor att periodvis enas i intensiva känslomässiga ögonblick där man får identifiera sig med aktiva som överträffar sig själva och flyttar gränser för mänskliga prestationer. Utan den massiva globala publiken som OS har och det faktum att det förkroppsligar äkta, djupa mänskliga värderingar så skulle aldrig det olympiska varumärket ha blivit så stort som det är idag, förklarar Kapferer.

En kommersiell framgång

Från ett marknadsföringsperspektiv har de unika kvaliteter och värden som kommer med den olympiska symbolen lockat några av världens ledande företag att engagera sig som partner till IOK:s Olympic Partner (TOP) program och därmed kunna associera sig till värdet av det olympiska varumärket.

Henrik Harlaut, Sotji 2014. Foto: SOK

Dessa kommiersiella partnerskap är kritiska för att säkra en fortsatt framgång för de olympiska spelen och för marknadsföring av de olympiska värderingarna samtidigt som det skapar intäkter som säkrar framtida finansiering och stabilitet för den olympiska rörelsen som helhet. I gengäld erbjuder OS en marknadsföringsplattform för olympiska partners som saknar motstycke och ger dem möjligheten att visa upp sin verksamhet för en miljardpublik.

Trots att OS har funnits i över hundra år så fortsätter spelen att attrahera nya generationer. Både London 2012 och Sotji 2014 lockade en yngre TV-publik än genomsnittet.

Ringarnas framtid

IOK ser framåt för att säkra att de olympiska spelen och Olympism fortsätter att vara intressant och attraktivt för ungdomar. Samtidigt jobbar man också hårt för att få fler att delta i den olympiska rörelsen och göra den än mer tillgänglig samtidigt som den bibehåller sina unika kvaliteter och sin kraft.

Dagens diskussioner kring Olympic Agenda 2020 kommer att sätta ett ramverk för hela den olympiska rörelsen de kommande åren. I gengäld kommer detta att hjälpa till att stärka det olympiska varumärket för att försäkra att Pierre de Coubertins hundra år gamla symbol fortsätter att stärkas över nästa hundraårsperiod och framåt.

Källa och originalartikel: www.olympic.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper