Publicerad 8 april 2015

Prio mot Rio: Ledarlaget

Tredje delen i artikelserien om SOK:s fem högsta prioriteringsområden inför Rio 2016 handlar om ledarlaget runt OS-truppen av aktiva.

Under en av SOK:s ledarträffar med fokus mot Rio 2016. Foto: SOK

Tränare och ledare med olika funktioner är alla viktiga brickor i spelet att få till en lyckad svensk OS-satsning.

Vissa av ledarna eller resurspersonerna genomför huvuddelen av sitt arbete innan spelen invigs. Det kan till exempel handla om fys-tränare, idrottspsykologer eller kostrådgivare som finns med under förberedelserna på hemmaplan eller på tävlingar och träningsläger i Sverige och internationellt.

Sedan finns det förstås även de coacher och resurspersoner som jobbar i det skarpa läget under OS-tävlingarna. Det är headcoachens (oftast en förbundskapten) uppgift att sätta samman ett ledarlag och utmejsla vilka personer som ska ha vilka roller före och under spelen.

Peter Reinebo, den svenska truppchefen för Rio 2016 berättar att SOK arrangerar samlingar med ledarlaget (förbundskaptener, landslagscoacher och personliga tränare i Topp-och Talangprogrammet) två gånger per år. I huvudsak har de här träffarna tre syften. Ett är att jobba med lärdomar från tidigare OS. Ett annat rör planering inför OS där erfarenhetsutbyte mellan idrotterna är en viktig del, inte minst när det gäller detta med att bygga fungerande ledarlag. De här träffarna har också en viktig roll för att man ska lära känna varandra över idrottsgränserna och på så sätt bygga en gemenskap i OS-truppen.

- Det underlättas förstås om man har skapat relationer under en längre tid innan. Att lyckas bygga ledarlaget till en gemensamt stark och kompetent grupp för varje gren men också för hela OS-truppen tillsammans är en nyckelfråga och en framgångsfaktor, säger Peter Reinebo.

Utöver de här seminarierna har SOK även tre grupper med enbart headcoacher som ska träffas två till tre gånger under 2015. Dessa grupper har fokus på headcoachens roll, kollegialt utbyte bland annat om problemlösning och kontakten med media.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper