Publicerad 2 mars 2015

Hög takt för Agenda 2020

Internationella Olympiska Kommitténs styrelse gick vid sitt styrelsemöte i Rio de Janeiro igenom tidsplanen för genomförandet av Agenda 2020.

Med 523 dagar kvar till invigningen av sommarspelen 2016 i Rio fanns också IOK:s koordinationskommission på plats. I kommissionen finns SOK:s Gunilla Lindberg med och de kunde konstatera att Rio gjort stora framsteg.

Kommissionen konstaterade att samtidigt som man sett att Rio gjort framsteg på en mängd viktiga områden börjar nu en viktig och kritisk fas i förberedelserna men att man var övertygad om att Rio kommer att klara av utmaningarna som väntar när man nu börjar närma sig upploppet för spelen.

För IOK:s styrelse stod Agenda 2020 högt upp på dagordingen. Samtliga 40 punkter på förändringar, som IOK-kongressen beslutade om i slutet på förra året, gicks igenom.

-Vi ser nu hur Agenda 2020 på punkt efter punkt införlivas i den olympiska rörelsens arbete, konstaterade Gunilla Lindberg, styrelseledamot i IOK efter mötet.

I första hand tittade man på tidsschemat för innevarande år.Införandet av ett antal av de 40 punkter som beslutades började redan genomföras direkt efter beslutet.

Nära 20 miljoner kronor har avsatts för att förebygga "match fixing" och andra företeelser i samband med det som till exempel korruption med mera.

IOK beslutade också om att till den nya olympiska TV-kanalen ge ett aktiekapital på tio miljoner kronor. Nyckelpersoner i den nya TV-satsningen kommer att rekryteras omgående.

Redan vid sommarspelen i Tokyo 2020 kommer ett antal förändringar som beslutats i Agenda 2020 att införas trots att Tokyo-arrangörerna inte behöver följa Agenda 2020. Först till spelen 2022 och 2024 kommer Agenda 2020 att få full genbomslagskraft.

För Tokyos del innebär det att man redan fått godkänt för tre arenaförändringar i förhållande till ursprungsplanen. Vad man också tittar på är programmet för spelen 2020. I september kommer arrangörerna i Tokyo att komma med förslag på idrotter/dicipliner som de vill ha med.

IOK:s programmkommission, med bland annat Gunilla Lindberg, kommer syna förslagen och lägga fram ett förslag till styrelsen som kommer fatta beslut i samband med spelen i Rio.

Styrelsen beslutade också om att inrätta en plats i OS-byarna där aktiva och ledare på ett värdigt sätt kan hedra och sörja personer som avlidit i sina hemländer under spelen.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper