Publicerad 2 februari 2015

Rätt kost - inte alltid lätt

En stor del av att resa är för de flesta att möta och upptäcka en ny matkultur. För elitidrottare, som många gånger spenderar fler dagar av året på resande fot än hemma, är det långt ifrån enkelt alla gånger.

En kosthållning som medger högkvalitativ träning samt optimerar träningssvaret och tävlingsförutsättningarna är en viktig framgångsfaktor för SOK:s Topp- och talangaktiva.

Arbetet med kostrådgivning syftar mycket till att hitta hur det skall se ut i vardagen, där kosten skall anpassas till omfattande träning. Det som fungerar bra på hemmaplan och som man känner sig trygg med kan bli ett stort orosmoment vid miljöbyte.

Inte alldels lätt hitta rätt

Den optimala strategin som arbetats fram till i samband med tävling kanske inte går att få till på alla platser. Då jobbar SOK:s kostrådgivare mycket med att förbereda den aktive på vilket utbud som kommer att finnas, vad måste vi komplettera med hemifrån och vilka alternativ som kan finnas på plats.

Mjölk som till exempel fungerar bra på hemmaplan fungerar sämre i t ex Etiopien (opastöriserad) och tillgången på animaliska proteinkällor är generellt väsentligt mycket sämre.

Omställningen kan bli svår

De vegetabiliska proteinkällorna kan ha en likvärdigt hög tillgång på aminosyror som de animaliska men måste kombineras på att bra sätt för att få likvärdig effekt. Dessutom är risken att fiberintaget blir väldigt högt med mycket baljväxter vilket riskerar leda till ett alltför lågt energiintag för en elitlöpare liksom näringsbrister och magproblem. De afrikanska länderna ser ju, av resultatlistorna i löpning att döma, ut att ha väldigt bra förutsättningar men omställningen från den västerländska kultur är inte helt enkel.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper