Deltagarna på Youth Olympic Camp, Bosön 2013. Foto: SOK

Publicerad 20 januari 2015

Talangerna finns!

Finns talangerna i svensk idrott?
-Ja, talangerna finns. Men vi måste ta nya grepp för att barn och ungdomar ska hitta sin gren och idrotten måste utveckla nya satsningar för fler som vill satsa vidare på sin olympiska dröm, säger Peter Reinebo, verksamhetschef hos SOK.

Fler barn och ungdomar behövs i idrotten. Barn och ungdomar behöver mer idrott. Fler ungdomar måste få chansen i olika satsningar. Fler aktiva måste få fullt stöd för att nå sin dröm - olympisk framgång. Olympier, som förebild, kan till talangerna bidra med inspiration och drömmar om att utmana sig själv.

Med Topp- och talangprogrammet kan SOK via det skräddarsydda och behovsprövade stödet tillsammans med specialförbunden ge talanger möjlighet till full och långsiktig satsning mot världstoppen och olympiska medaljer.

Unikt bra utfall

-Internationellt sett har Topp- och talangprogrammet ett unikt bra utfall på utvecklingsinsatserna. En av tre aktiva har över tid tagit steget från talang till att nå resultat med pallplaceringar i internationella tävlingar med högsta konkurrens. Det visar att svensk olympisk idrott har ett stödsystem vars inriktning och upplägg fungerar mycket väl, konstaterar Peter Reinebo.

Dock behöver fler knacka på dörren till Topp- och talangprogrammet. SOK har därför sedan två år tillbaka en Utmanarsatsning som ett försteg. Utmanarstödet finansieras av SOK men specialförbunden ”äger” sin satsning.

Fler kan ta steget

- Bra utmanarsatsningar som tillförs större resurser kommer leda fram till att fler kan ta steget mot världsstoppen via Topp- och talangprogrammet, förklarar Peter Reinebo.

Vid årsskiftet fanns 180 unga aktiva i Utmanarsatsningen samt 237 aktiva i Topp- och talangprogrammet.
- Med 400 aktiva i Topp- och talangprogrammet får Sverige förutsättningar att nå visionen om 20 medaljer på både vinter och sommar-OS, säger Peter Reinebo.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper