Publicerad 8 januari 2015

H-C Holmberg bryter ny mark

I sin roll som utvecklingschef för Sveriges Olympiska Kommitté så gäller det för H-C Holmberg att hålla sig à jour med ett flertal ämnesområden. Ett sådant är sportteknologi.

Många känner till att du med genom din forskning har tagit längdskidåkningen till en ny nivå. Men du anses även vara en banbrytare när det gäller att använda modern teknologi inom svensk elitidrott och idrottforskning. Kan du berätta lite om hur allt började?

-Med Nationellt Vintersportcentrum var en av målsättningarna att öka användandet av innovativ teknologi inom svensk idrott. Inte bara för analys utan även för att förbättra feedbackprocessen till aktiva och tränare. Sverige har alltid varit väl framme inom fysiologi medan biomekanik med inriktning mot elitidrott var en relativt outvecklad vetenskaplig disciplin för 10-20 år sedan. Ny teknik med ökad datakraft, mindre och lättare sensorer samt trådlös överföring har möjliggjort noggrannare och mer flexibla analyser. Detta har radikalt förbättrat möjligheterna för resurspersoner att hjälpa aktiva och tränare med deras prestationsutveckling. De senaste åren har vi lagt mycket tid på att förbättra livemätningar närmare idrottaren i tränings- och tävlingssituationer.

Vad ser du för möjligheter till nya utvecklingssprång genom sportteknologi i olika idrotter?

-Utvecklingssprång är lättast i idrotter som är nya eller som av olika anledningar förändras (exempelvis regeländringar) och i de som är rörelsemässigt komplexa eller där aktiva använder mer avancerad utrustning i form av redskap, material och kläder. Ett utmärkt exempel på en idrott där det skett en explosionsartad utveckling internationellt är velodromcykling, där Storbritannien med modern träningsmetodik och förbättrad utrustning uppnått stora framgångar. Ett bra exempel från Sverige är skicross där SOK ihop med Vintersportcentrum med olika typer av biomekanisk analys varit med och utvecklat startmomentet – som har ett starkt samband med slutresultatet. Andra vintergrenar där det finns utrymme för utveckling av skidutrustning, kläder och vallning är skidgrenarna inom slopestyle och freestyle. Användningen av teknologi kan förenkla tränarens analys och den pedagogiska processen med den aktive.

Vad krävs för att hänga med internationellt?

-Fyra viktiga grundförutsättningar är ekonomi, infrastruktur (lab+utrustning), personal och tid att genomföra. Det är också viktigt med effektiva beslutsvägar och att kunna ta en idé till handling. Närheten till forskare ger förutsättningar till en djupare förståelse av faktorer av betydelse för prestation och tävlingsresultat. Av stor betydelse är att utveckla och optimera kontaktytorna mellan tävlingsidrotten och företagen – som man framgångsrikt gjort i Storbritannien fram mot OS 2010. Företagen där såg ett mervärde i att kunna profilera sig med idrotten. I företagsvärlden är man också van – precis som inom idrotten – att leverera resultat.

Om vi talar sportteknologi – var finns den mest spännande utvecklingen: inom idrottsvetenskapen eller bland kommersiella företag i branschen?

-Många företag inom sportindustrin omsätter stora pengar och får bra idéer av idrottsutövare som de sponsrar, men förvånansvärt få satsar på eget forsknings- och utvecklingsarbete. Akademiska miljöer är intresserade av olika frågeställningar men är ofta underfinansierade och behöver närma sig aktiva och tränare. Framgångsfaktorer är här en kombination av know-how bland forskarna och närhet till aktiva och tränare, personal med hög motivation och tydlig körorder om att omsätta tankar och idéer till handling, utveckla och ”göra skillnad”. I många idrotter kommer det att bli mer betydelsefultl med utveckling och innovationer för att lyckas internationellt i framtiden.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper