JKL

JKL Group är ett svenskt konsultbolag som beskriver sitt verksamhetsområde som "strategisk kommunikation". Kunderna är företag och organisationer som behöver rådgivning kring mediahantering, opinionsbildning och lobbying. JKL har benämnts som "det svenska näringslivets främsta lobbyorgan"