Heroes of Tomorrow

Med målet att ta idrotten in i nya områden har SOK startat Heroes of Tomorrow.

Heroes of Tomorrow vill inspirera och engagera unga att våga drömma. Att skapa ett genuint engagemang från unga ledartalanger att hitta nya sätt att utveckla idrotten och sprida OS-andan på individuell såväl som nationell nivå. Heroes of Tomorrow vill också hitta talangreserven, av ledare och aktiva som vill och kan ta sig från Sverige till de Olympiska spelen. Att öppna möjligheter för alla kulturella grupper, oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter.

Idag når inte idrotten ut till alla områden i Sverige. Den stora talangreserven finns där många unga och unga ledare inte har en naturlig, enkel kontakt med idrotten både för prestation och ledarskap. Där skulle idrotten som utvecklingskraft skulle kunna betyda mycket socialt och kulturellt. SOK hoppas att fler unga får möjlighet att hitta sin väg inom idrotten, dels som utövare men kanske än viktigare som ledare och ambassadörer för den olympiska andan.

Heroes of Tomorrow vänder sig till tjejer och killar mellan 18-25 år som är eller har talang för att bli ledare. De som vill inspirera och hjälpa andra att utvecklas med idrott som plattform.

Projektet vänder sig även till ungdomar i åldrarna 13-15 år som vill utmana sig själva och prova någonting nytt. Killar och tjejer som vill testa sina fysiska egenskaper i till exempel snabbhet, smidighet och styrka i Sveriges Olympiska kommittés fysprofil som används för att testa våra Olympier. Med stöd från Sveriges Olympiska kommitté och ledare kommer man sedan under ett antal veckor i höst delta i aktiviteter, både på individ- och lagnivå för att förbättra sina fysiska egenskaper.

SOK samarbetar med Postkodlotteriet

Syftet med Heroes of Tomorrow är att:

  • Skapa exempel på nya sätt att organisera idrott som tar vara på de ungas kreativitet
  • Hitta och stötta unga ledartalanger
  • Få fler unga att testa och upptäcka sin idrott bland OS alla grenar
  • Ge riktning och sammanhang och slå bryggor mellan olika stadsdelar och grupper.
  • Skapa ett bredare intresse för OS i Sverige

Under hösten 2015 genomfördes en pilot av Heroes of Tomorrow på tre orter - Skärholmen, Täby och Västra Frölunda. Från dessa orter deltog totalt 15 st ledare och 100 st ungdomar. Med stöd från Sveriges Olympiska kommitté och ledarna deltog ungdomarna i aktiviteter, både på individ- och lagnivå för att förbättra sina fysiska egenskaper under ett antal veckor.

Heroes of Tomorrow har nu åter startats upp och under hösten 2016 besöks nio olika orter.

Se filmen om Heroes of Tomorrow här:

Information om projektet och hur du kan delta finns på : facebook.com/heroesoftomorrow.nulänk till annan webbplats

Frågor kring projektet kan ställas till: info@sok.se

Frågor kring projektet kan ställas till: info@heroesoftomorrow.nu